Nơi nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội, HĐND tại Quảng Nam?

Ngọc Khánh (t.h)

Theo kết quả hiệp thương lần 1, Quảng Nam giới thiệu 14 ứng viên để bầu 8 đại biểu QH khóa 14, giới thiệu 120 ứng viên để bầu 60 đại biểu HĐND. Địa điểm nộp hồ sơ ứng cử tại Ủy ban Bầu cử tỉnh Quảng Nam.

Ngày 16/2, UB MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất giới thiệu cơ cấu, thành phần, số lượng ứng cử viên (UCV) đại biểu HĐND tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2016-2021 và đại biểu Quốc hội khóa XIV.

Theo đó, Hội nghị đã biểu quyết thống nhất dự kiến số lượng ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2016-2021 là 120 người để bầu 60 đại biểu.

Về số lượng đại biểu Quốc hội khóa XIV của tỉnh Quảng Nam được bầu là 8 đại biểu, trong đó đại biểu Trung ương giới thiệu 3 người và đại biểu cư trú và làm việc tại địa phương là 5 người. Hội nghị hiệp thương đã thống nhất giới thiệu 14 ứng cử viên đại biểu Quốc hội được phân bổ theo cơ cấu hợp lý với các tổ chức xã hội, lực lượng vũ trang nhân dân, cơ quan Nhà nước, các đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế.

Quang cảnh Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất về bầu cử ở Quảng Nam. (Ảnh: Đại đoàn kết)

Ngoài ra, Ủy ban Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu HĐND tỉnh Quảng Nam khóa IX nhiệm kỳ 2016 - 2021 (gọi tắt là Ủy ban Bầu cử tỉnh) đã có thông báo về việc nộp hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Theo đó, tính đến ngày bầu cử được công bố (22/5/2016), công dân Việt Nam đủ 21 tuổi trở lên, có đủ tiêu chuẩn tại Điều 22 Luật Tổ chức Quốc hội và Điều 7 Luật Tổ chức Chính quyền địa phương có quyền ứng cử lần này.

Người được cơ quan, tổ chức, đơn vị ở địa phương giới thiệu và người tự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV nộp 2 bộ hồ sơ ứng cử tại Ủy ban Bầu cử tỉnh.

Người ứng cử được cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu ứng cử và người tự ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa IX nộp 1 bộ hồ sơ ứng cử tại Ủy ban Bầu cử tỉnh.

Thời hạn nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND tỉnh khóa IX nhiệm kỳ 2016 - 2021 trong giờ hành chính các ngày trong tuần, bắt đầu từ ngày 17.2 và kết thúc lúc 17 giờ ngày 13.3. Riêng thứ Bảy ngày 12.3 và Chủ nhật 13.3, Ủy ban Bầu cử tỉnh vẫn cử người trực để nhận hồ sơ ứng cử.

Địa điểm nộp hồ sơ ứng cử tại Ủy ban Bầu cử tỉnh Quảng Nam. Địa chỉ: Sở Nội vụ (Cơ quan Thường trực Ủy ban Bầu cử tỉnh, số 268 Trưng Nữ Vương, TP.Tam Kỳ).

>>Tải mẫu hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội, HĐND năm 2016

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet