Nới room cho nhà đầu tư ngoại lên 49%

Trường Giang

Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài đối với công ty đại chúng niêm yết trên sàn chứng khoán đã chính thức được nới lên tối đa 49%.

Thông tin này được Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết tại Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm Bộ Tài chính ngày 26/6.

Sau một thời gian dài “trông ngóng”, tỷ lệ sở hữu vốn ngoại trên thị trường chứng khoán đã được chính thức tăng lên tối đa 49%. Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng cho hay, Thủ tướng Chính phủ đã chính thức ký Nghị định 60 về mở room cho nhà đầu tư nước ngoài thay thế cho Nghị định 58 năm 2012 về giới hạn tỷ lệ cổ phần nhà đầu tư nước ngoài tham gia thị trường chứng khoán (TTCK).

Room cho khối ngoại chính thức được nới lên tối đa 49%

Cụ thể, theo nội dung Nghị định 60, trường hợp điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài, thì thực hiện theo điều ước quốc tế.

Trường hợp công ty đại chúng hoạt động trong ngành, nghề đầu tư kinh doanh mà pháp luật về đầu tư, pháp luật liên quan có quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài thì thực hiện theo quy định tại pháp luật đó.

Đối với công ty đại chúng hoạt động trong ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài mà chưa có quy định cụ thể về sở hữu nước ngoài, thì tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa là 49%.

Trường hợp công ty đại chúng hoạt động đa ngành, nghề, có quy định khác nhau về tỷ lệ sở hữu nước ngoài, thì tỷ lệ sở hữu nước ngoài không vượt quá mức thấp nhất trong các ngành, nghề (mà công ty đó hoạt động) có quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài, trừ trường hợp điều ước quốc tế có quy định khác.

Đối với công ty đại chúng không thuộc các trường hợp quy định trên, tỷ lệ sở hữu nước ngoài là không hạn chế, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác.

Với doanh nghiệp Nhà nước thực hiện cổ phần hóa theo hình thức chào bán chứng khoán ra công chúng thì tỷ lệ sở hữu nước ngoài thực hiện theo quy định pháp luật về cổ phần hóa…

Đánh giá tác động của việc nới room cho nhà đầu tư ngoại, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng cho rằng, “cùng với việc mở room, hy vọng thời gian tới vốn ngoại sẽ đổ vào TTCK nhiều hơn, là cơ hội thu hút vốn nước ngoài vào trong nước. Đặc biệt là “nhắm” vào các doanh nghiệp cổ phần hoá gắn với niêm yết trên cơ sở công khai, minh bạch thông tin”.

Ngoài nội dung nới room cho nhà đầu tư ngoại lên 49% thì một điểm đáng chú ý nữa của Nghị định 60 là không hạn chế nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào trái phiếu Chính phủ, trái phiếu chính quyền địa phương, trái phiếu doanh nghiệp, chứng chỉ quỹ đầu tư chứng khoán, cổ phiếu của công ty đầu tư chứng khoán.... Ngoại trừ quỹ mở, quỹ đầu tư chứng khoán có tỷ lệ sở hữu nước ngoài đạt từ 51% trở lên, thực hiện điều kiện và thủ tục đầu tư theo quy định đối với nhà đầu tư nước ngoài khi góp vốn, mua chứng khoán, phần vốn góp của tổ chức kinh tế.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet