Nông dân Quang Bình nỗ lực cán đích

BT

Đến nay, huyện Quang Bình-Hà Giang đã có 1 xã đạt 19/19 tiêu chí XDNTM là xã Vĩ Thượng; xã Xuân Giang đạt 11/19 tiêu chí; còn lại 5 xã đạt dưới 5 tiêu chí.

Thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng Nông thôn mới (XDNTM), thời gian qua, huyện Quang Bình đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, phát huy vai trò làm chủ của nhân dân, tranh thủ sự giúp đỡ kịp thời của Trung ương và tỉnh. Nhờ đó, đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao; diện mạo nông thôn Quang Bình có nhiều đổi thay tích cực.

Công trình Nhà văn hóa thôn Hạ Quang, xã Vĩ Thượng đang được hoàn thiện.

Chủ tịch UBND xã, Vũ Mạnh Tiềm vui mừng chia sẻ: Xác định XDNTM là mục tiêu hàng đầu, Đảng bộ, chính quyền xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức người dân, tạo được sự đồng thuận, nhất trí cao trong nhân dân. Trong 5 năm qua, xã đã huy động được trên 27 tỷ đồng từ các nguồn vốn hỗ trợ của Nhà nước cũng như sự tham gia đóng góp của nhân dân và các doanh nghiệp trên địa bàn để thực hiện các tiêu chí XDNTM. Cùng với đó, xã đã nhựa hóa, bê - tông hóa đạt chuẩn trục đường liên xã 10,9 km; trục đường liên thôn, xóm 18 km; ngõ xóm 7,7 km; trục đường chính nội đồng gần 3 km. Nhiều mô hình sản xuất như: Mô hình cánh đồng mẫu lớn với phương châm 5 cùng; mô hình nuôi lợn nái móng cái sinh sản, đầu tư cho hộ nghèo thông qua hộ có điều kiện; mô hình đầu tư có thu hồi trong sản xuất nông, lâm nghiệp... đã phát huy hiệu quả mang lại nguồn thu nhập ổn định cho người nông dân, thu nhập bình quân đầu người năm 2015 ước đạt trên 23 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo còn 7% (năm 2014). Là một trong 3 xã điểm XDNTM của huyện Quang Bình, đến nay, xã Vĩ Thượng rất tự hào là xã đầu tiên đạt chuẩn xã NTM trên địa bàn huyện.

Người dân thôn Minh Tiến, xã Bản Rịa thi công tuyến đường dài 1,3 km từ trụ sở thôn ra ngã ba Bản Măng.

Thời gian qua, cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân huyện Quang Bình đã nỗ lực, tập trung các nguồn lực thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia XDNTM. Trong triển khai thực hiện, huyện chỉ đạo tất cả các xã thực hiện phương châm “dễ làm trước, khó làm sau”. Đối với những tiêu chí khó, cần phải huy động nội lực, ngoại lực, các địa phương căn cứ vào tình hình cụ thể để chỉ đạo, vừa bảo đảm đúng lộ trình, vừa phù hợp với khả năng huy động sức dân. Năm 2015, tổng nguồn vốn thực hiện XDNTM của huyện là 13,5 tỷ đồng; đã giải ngân được 5,5 tỷ đồng, cấp kinh phí cho các xã, ngành, phê duyệt danh mục các đầu điểm công trình. Các phong trào hướng về nông thôn như “Chung sức XDNTM”, “Ngày thứ 7 vì NTM”, “Nông thôn vì NTM”... nhận được sự đồng thuận cao của đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân. Từ đầu năm đến nay, các xã đã huy động được nhân dân đóng góp 19.105 ngày công lao động; hiến 19.614 m2 đất phục vụ các công trình phúc lợi; đóng góp tiền mặt được 186 triệu đồng; đóng góp vật liệu quy tiền được gần 200 triệu đồng. Cùng với việc phát triển xây dựng cơ sở hạ tầng, huyện Quang Bình đặc biệt chú trọng đến việc phát triển kinh tế, từng bước nâng cao thu nhập cho người dân. Các đề án, chương trình, mô hình được triển khai đồng bộ, đem lại hiệu quả cao phát huy được tiềm năng, thế mạnh của từng vùng: Đề án xã phát triển toàn diện đang được triển khai ở 2 xã Xuân Giang và Bản Rịa; chương trình đầu tư có thu hồi ở hầu hết các xã, thị trấn; mô hình trồng Thảo quả dưới tán rừng tại 3 xã Tân Nam, Tiên Nguyên và Xuân Minh được 100 ha; chương trình hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo vay vốn phát triển nuôi trâu, bò sinh sản...

. Chủ tịch UBND huyện Quang Bình, Nguyễn Tiến Dũng cho biết: Thời gian tới, huyện sẽ đẩy mạnh tiến độ thực hiện XDNTM, phấn đấu đến năm 2016 đưa Xuân Giang (nếu có thể là cả xã Bằng Lang) “về đích” xã NTM. Để làm được điều này, huyện sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động XDNTM để cán bộ các cấp và người dân hiểu rõ mục đích, lợi ích, cách làm, cơ chế, chính sách trong xây dựng NTM; tăng cường triển khai thực hiện các mô hình, đề án phát triển KT – XH địa phương; góp phần xóa đói, giảm ngèo, từng bước cải thiện và nâng cao thu nhập cho nhân dân.

 Qua đánh giá đến nay, huyện Quang Bình đã có 1 xã đạt 19/19 tiêu chí XDNTM là xã Vĩ Thượng; xã Xuân Giang đạt 11/19 tiêu chí; các xã: Bằng Lang, Tiên Yên, Yên Hà, Tân Bắc, Tân Trịnh, Tân Nam, Yên Thành đạt 5 – 9/19 tiêu chí; còn lại 5 xã đạt dưới 5 tiêu chí. Thu nhập bình quân đầu người đạt 21 triệu đồng/người/năm, tăng 11 triệu đồng so với năm 2010; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 21,5% xuống còn 16,6%.

  • Tag:
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet