Nông, lâm, thủy sản tăng thấp nhất trong 5 năm

P. Hoàng

Đây là thông tin Bộ Kế hoạch và Đầu tư Báo cáo tại Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp thứ 42 ngày 12/10.

Theo báo cáo tình hình Kinh tế xã hội năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, nền kinh tế nước ta phục hồi khá rõ nét và đạt tốc độ tăng trưởng cao so với kế hoạch đề ra và cao hơn so với dự báo trước đây, Tốc độ tăng GDP 9 tháng đầu năm đạt 6,5%, là mức tăng cao nhất so với cùng kỳ 4 năm trước; trong đó: khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản ước tăng 2,08% ; khu vực công nghiệp và xây dựng ước tăng 9,57% (cùng kỳ năm 2014: 5,75%); dịch vụ ước tăng 6,17% (cùng kỳ năm 2014: 5,94%).

9 tháng đầu năm nay, tốc độ tăng trưởng GDP có xu hướng tăng nhanh sau từng Quý. GDP Quý I tăng 6,12%, Quý II tăng 6,47% và Quý III tăng 6,81%, cao hơn mức tăng cùng kỳ 4 năm trước. Dự báo cả năm tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt trên 6,5% là mức tăng cao nhất trong 5 năm qua.

Mức tăng GDP ngành thủy sản thấp

Cụ thể tăng trưởng GDP 9 tháng của từng khu vực như sau: Khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 2,08% so với cùng kỳ năm trước, đây là mức tăng thấp nhất so với cùng kỳ các năm từ 2011 đến nay. Khu vực này tăng trưởng thấp chủ yếu do các yếu tố khách quan, như: thời tiết không thuận, sản lượng đạt thấp, giá cả nông sản, nhất là giá nông sản xuất khấu giảm mạnh.

Khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 9,57% so với cùng kỳ năm trước và là mức tăng cao nhất so với cùng kỳ trong vòng 4 năm; trong đó ngành công nghiệp tăng 9,69%, cao hơn nhiều so với mức tăng các năm. Đặc biệt công nghiệp chế biến chế tạo, giá trị tăng thêm tăng 10,15%. Ngành xây dựng: giá trị tăng thêm tăng 9% so với cùng kỳ năm trước, đây là tỷ lệ tăng trưởng cao nhất so với cùng kỳ của ngành này kể từ năm 2011 đến nay. chủ yếu do khu vực dân cư xây nhà để ở tăng 19%, xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng, như: đường bộ, đường sắt, sân bay, bến cảng,... tăng 21%.

Khu vực dịch vụ tăng 6,17%, cao hơn cùng kỳ năm trước là 5,94%. Động lực tăng trưởng chủ yếu của năm 2015 chủ yếu do:  sự phục hồi và tăng trưởng cao của sản xuất công nghiệp, nhất là công nghiệp chế biến, chế tạo; sự tăng nhanh của sản xuất và xuất khấu của khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài nhờ đầu tư lớn, khả năng cạnh tranh cao và không bị ảnh hưởng của việc giảm giá xuất khẩu nông sản do ít đầu tư vào khu vực này; tiêu dùng trong nước, sức mua và tổng cầu được cải thiện nhờ lòng tin vào ổn định kinh tế vĩ mô, phục hồi tăng trưởng kinh tế và lạm phát thấp; và là những tác động bước đầu của việc triển khai thực hiện các luật mới được Quốc hội thông qua có liên quan đến cải thiện môi trường kinh doanh, như Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư sửa đổi; các hiệp định FTA được ký kết và việc triển khai thực hiện quyết liệt các giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh theo Nghị quyết số 19/NQ-CP của Chính phủ.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet