Huyện Thanh Trì (Hà Nội) chuẩn bị đón danh hiệu đạt chuẩn NTM

Huyện Thanh Trì (Hà Nội) chuẩn bị đón danh hiệu đạt chuẩn NTM
infonet Ngày 19/10, UBND TP Hà Nội ban hành Công văn số 5205/UBND-KT yêu cầu sở, ngành liên quan chuẩn bị, tổ chức lễ công bố và đón nhận danh hiệu huyện...
Các tin khác
Còn nhiều bất cập trong chính sách pháp luật về đất đai

Còn nhiều bất cập trong chính sách pháp luật về đất đai

Theo Luật Đất đai năm 2013 hạn mức giao đất trồng cây lâu năm cho mỗi hộ gia đình, cá nhân không quá 10 ha đối với xã, phường, thị trấn ở đồng bằng; không quá 30ha đối với xã, phường, thị trấn ở trung du, miền núi.
ĐBQH trăn trở về các vấn đề nông nghiệp, nông thôn

ĐBQH trăn trở về các vấn đề nông nghiệp, nông thôn

Mô hình sản xuất, mô hình quản lý trong lĩnh vực nông nghiệp gắn với chuỗi sản xuất, gắn với chuỗi giá trị mạng lưới phân phối giá trị gia tăng an toàn sản phẩm tiêu thụ VietGap, Global Gap chưa có tiến bộ nhiều so với yêu cầu thực tế.
Xây dựng nông thôn mới ở một huyện giáp biên Việt - Lào

Xây dựng nông thôn mới ở một huyện giáp biên Việt - Lào

Quan Sơn (Thanh Hóa) là một trong những huyện nghèo của cả nước với vị trí địa lý giáp ranh biên giới Việt – Lào, đời sống nhân dân còn gặp nhiều khó khăn, khi bắt tay vào xây dựng nông thôn mới, huyện còn gặp nhiều trở ngại.
Xem thêm trên infonet