Nộp tiền sử dụng đất khi bán lại nhà ở xã hội, cách tính mới nhất

PV

Theo Thông tư 139 của Bộ Tài chính hướng dẫn miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; hoàn trả lại hoặc khấu trừ cho chủ đầu tư khi xây dựng nhà ở xã hội và phương pháp xác định tiền sử dụng đất phải nộp khi người mua, thuê mua được phép bán lại NOXH.

Theo Thông tư hướng dẫn, việc xác định tiền sử dụng đất mà người mua, thuê mua nhà ở xã hội phải nộp khi được phép bán lại nhà ở xã hội sẽ được thực hiện theo quy định tại khoản 4 Điều 19 Nghị định 100 của Chính phủ.

Theo đó, giá đất để tính tiền sử dụng đất được xác định theo giá đất ở do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định tại Bảng giá đất nhân với hệ số điều chỉnh giá đất tại thời điểm người mua, thuê mua bán lại nhà ở xã hội.

Cụ thể, tiền sử dụng đất phải nộp khi người mua, thuê mua bán lại nhà ở xã hội được tính theo 2 trường hợp sau:

Trong trường hợp người mua, thuê mua nhà ở xã hội được bán lại nhà ở xã hội là căn hộ chung cư thì người bán phải nộp tiền sử dụng đất cho ngân sách Nhà nước 50% tiền sử dụng đất được phân bổ cho căn hộ đó. Cách tính tiền sử dụng đất phải nộp trong trường hợp này như sau:

Tiền sử dụng đất phải nộp

=

50%x S xGiá đất

x

Hệ sốphân bổtiền sử dụng đất cho căn hộ

Trường hợp người mua, thuê mua nhà ở xã hội bán lại nhà ở xã hội là nhà ở thấp tầng liền kề thì bên bán nhà ở xã hội phải nộp 100% tiền sử dụng đất.

Cách tính tiền sử dụng đất phải nộp trong trường hợp này sẽ được xác định theo giá đất quy định tại khoản 1 Điều 7 của Thông tư 139, sau đó nhân với diện tích đất của nhà ở xã hội được bán.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet