Nửa đầu năm GDP đã tăng 6,11%

Trường Giang

Tốc độ tăng trưởng kinh tế 6 tháng đầu năm dự kiến đạt 6,11%, mức tăng cao nhất trong 5 năm qua.

Dữ liệu tăng trưởng kinh tế (GDP) vừa được Bộ Kế hoạch & Đầu tư công bố sáng nay (24/6). Theo đó, 6 tháng đầu năm GDP tang 6,11%, chủ yếu nhờ khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 8,36% so với cùng kỳ.

Trong đó, ngành sản xuất và phân phối điện tăng 11,2% (cùng kỳ tăng 10,9%); công nghiệp chế biến chế tạo tăng 10% (cùng kỳ năm 7,8%); công nghiệp khai khoáng tăng 8,2% (cùng kỳ giảm 2,5%); ngành cung cấp nước, quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 6,4% cùng kỳ tăng 5,9%.

GDP 6 tháng đầu năm đã gần đạt mục tiêu đề ra cả năm 2015

Trong 6 tháng đầu năm, tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dung ước tang 9,76% so với cùng kỳ năm trước. Mức tăng này cũng gần gấp đôi so với cùng kỳ năm trước, chỉ 5,7%. Ngành dịch vụ tăng 6,16%. Tổng số khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt trên 3,8 triệu lượt khác, giảm 11,3% so với cùng kỳ năm 2014; vận chuyển hàng hoá ước đạt 545,8 triệu tấn. Mức tăng lĩnh vực nông, lâm thuỷ sản chỉ tăng 2,16%.

Với mức tăng trưởng 6,11% trong 6 tháng, mục tiêu tang trưởng 6,2% mục tiêu đề ra trong năm 2015 đã gần “cán đích”.

Cũng theo Bộ Kế hoạch & Đầu tư, tình hình hoạt động của doanh nghiệp (DN) đã hồi phục rõ nét trong 6 tháng đầu năm. Nửa đầu năm, cả nước có trên 14.400 DN đăng ký thành lập mới với tổng vốn gần 282.400 tỷ đồng.

Tỷ trọng vốn đăng ký bình quân trên một DN đạt 6,2 tỷ đồng, tăng 0,5%. Tỷ lệ DN giải thể, ngừng hoạt động kinh doanh giảm 0,9% so với cùng kỳ…

Bộ Kế hoạch & Đầu tư cũng cho biết, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 6 tăng 0,35% so với tháng 5 và tính từ đầu năm 2015 mới tăng 0,55%.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet