NXB TT&TT phát hành bộ tài liệu về an toàn lao động

Bình Minh

NXB Thông tin và Truyền thông vừa xuất bản và phát hành bộ tài liệu phục vụ Tuần lễ quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLSĐ), phòng chống cháy nổ (PCCN) lần thứ 18 – năm 2016.

Bộ tài liệu gồm: Bộ tranh tuyên truyền về ATVSLĐ – PCCN với 7 tranh (ATVSLĐ trong vận chuyển bưu chính; ATLĐ trong xây lắp, bảo dưỡng, sửa chữa đường dây thông tin; ATLĐ khi làm việc trên cao; Sử dụng đầy đủ và đúng phương pháp các trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân; Nghĩa vụ của người lao động trong công tác ATVSLĐ; Nhiệm vụ, quyền hạn của an toàn vệ sinh viên; Tuyên truyền, hướng dẫn về PCCN) và 5 khẩu hiệu tuyên truyền về tuần lễ Quốc gia về ATVSLĐ- PCCN;

Bộ 6 tờ gấp tuyên truyền về ATVSLĐ (ATVSLĐ đối với công nhân vận chuyển bưu điện (bưu tá, điện tá, hộ tống viên...), ATVSLĐ đối với công nhân bưu chính, AT-VSLĐ đối với công nhân cột cao, AT-VSLĐ đối với công nhân dây máy, AT-VSLĐ đối với công nhân khai thác điện thoại, tin học, AT-VSLĐ đối với công nhân tổng đài, nguồn điện);

Và 19 đầu sách quy định, hướng dẫn và huấn luyện về ATVSLĐ – PCCN, gồm: Luật ATVSLĐ năm 2015, Luật Bảo hiểm y tế và các văn bản hướng dẫn thi hành, Kỹ năng phòng chống cháy nổ và thoát hiểm an toàn (sách in kèm ebook), 99 tình huống ứng phó khẩn cấp trong đời sống thường ngày, Sổ tay an toàn sức khỏe trong môi trường làm việc, Các quy định về phòng chống cháy nổ (sách in kèm ebook), Hệ thống những quy định hiện hành về An toàn - Vệ sinh lao động trong các ngành, lĩnh vực (ebook), Những quy định hiện hành về An toàn - Vệ sinh lao động trong lĩnh vực Thông tin và Truyền thông (ebook), Cấp cứu tai nạn trước khi có y tế...

Bộ tài liệu này sẽ giúp cho các cơ quan, doanh nghiệp trong và ngoài ngành TT&TT có thêm tài liệu phục vụ công tác huấn luyện và tuyên truyền về ATVSLĐ và PCCN.

Tuần lễ quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLSĐ), phòng chống cháy nổ (PCCN) lần thứ 18 – năm 2016 với chủ đề “Doanh nghiệp và người lao động tích cực chủ động thực hiện các quyền và trách nhiệm của mình theo Luật An toàn, vệ sinh lao động” sẽ được phát động trên phạm vi toàn quốc từ ngày 20 - 26/3/2016.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet