Ocean Group (OGC): Kiểm toán đưa hàng loạt ý kiến về các khoản nợ, vay nợ...

Nhiều khoản phải thu về, trả trước cho người bán ... kiểm toán viên chưa thu thập được hồ sơ, thông tin liên quan.

 

Ocean Group (OGC): Kiểm toán đưa hàng loạt ý kiến về các khoản nợ, vay nợ... - ảnh 1

CTCP Tập đoàn Đại Dương (mã chứng khoán OGC) đã có văn bản giải trình ý kiến ngoại trừ của kiểm toán thể hiện trên BCTC hợp nhất 6 tháng đầu năm 2016.

Trên BCTC, kiểm toán viên đã đưa ra kết luận ngoại trừ về một số khoản phải thu về cho vay là các khoản hỗ trợ vốn ngắn hạn cho một số công ty và lãi dự thu tương ứng sau khi trích lập dự phòng, bù trừ công nợ, tài sản đảm bảo với số tiền hơn 721 tỷ đồng (tại ngày 30/6/2016) và 862,5 tỷ đồng (tại ngày 31/12/2015). Đối với các số dư này, phía kiểm toán chưa nhận được các bằng chứng về giá trị có thể thu hồi cũng như không thể thực hiện được các thủ tục thay thế để đánh giá giá trị dự phòng cần phải trích lập. Do đó, kiểm toán viên không thể xác định liệu có cần phải điều chỉnh số dư khoản mục dự phòng cho các khoản hỗ trợ vốn và lãi dự thu trên hay không.

Giải trình về vấn đề này, phía công ty cho biết, hiện OGC và OCH đang tiếp tục thực hiện các biện pháp để đôn đốc, thu hồi khoản hỗ trợ vốn này. Các đối tác của công ty hiện vẫn đang kinh doanh bình thường và đang thể hiện trách nhiệm thanh toán đối với các khoản công nợ này. Phía công ty cho rằng hiện OGC và OCH đã trích lập dự phòng cho các khoản mục này theo đúng luật và thận trọng, phù hợp.

Kiểm toán viên cũng đưa ý kiến ngoại trừ về một số khoản trả trước cho người bán ngắn hạn, trả trước cho người bán dài hạn và các khoản phải thu ngắn hạn khác, các khoản đầu tư góp vón vào đơn vị khác sau khi đã trích lập dự phòng gần 540 tỷ đồng (tại ngày 30/6/2016) và 607,2 tỷ đồng (tại ngày 31/12/2015).Trong khi đó, kiểm toán viên chưa nhận được các thông tin, bằng chứng từ công ty mẹ và OGC cùng các bên liên quan để đánh giá khả năng thu hồi cũng như không thể thực hiện được các thủ tục thay thế để đánh giá giá trị dự phòng cần trích lập. Do đó, kiểm toán viên không thể xác định liệu có cần phải điều chỉnh số dư khoản mục dự phòng cho các số liệu này hay không.

Đối với ý kiến này của kiểm toán viên, phía công ty cho rằng hiện OGC và OCH đang tiếp tục thực hiện các biện pháp để đôn đốc, thu hồi các khoản công nợ này. Các đối tác này hiện đang hoạt động và vẫn thể hiện trách nhiệm thanh toán đối với khoản nợ này. OGC và OCH cũng đã trích lập dự phòng các khoản mục này theo đúng quy định, thận trọng và phù hợp với các thông tin mà công ty nắm được tại thời điểm lập báo cáo.

Kiểm toán cũng đư ý kiến ngoại trừ về khoản trích lập bổ sung nợ phải thu khó đòi đối với khoản phải thu Công ty SDCON tại CTCP Đầu tư Đại Dương Thăng Long – công ty còn – trên BCTC hợp nhất giữa niên độ gần 333 tỷ đồng. Kiểm toán viên cho rằng chưa thu thập được đầy đủ cơ sở, bằng chứng thích hợp về việc đánh giá lại giá trị có thể thu hồi đối với khoản công nợ này cũng như không thể thực hiện các thủ tục thay thế. Do đó, kiểm toán viên không thể xác định liệu có cần phải điều chỉnh lại số liệu liên quan đến việc trích lập bổ sung dự phòng của khoản công nợ phải thu này hay không.

Phía OGC cho rằng, hiện công ty đã xem xét yếu tố ảnh hưởng của vấn đề này và tin tưởng rằng đã có những xét đoán phù hợp và trích lập dự phòng các khoản này trong năm 2014 và vấn đề này không làm ảnh hưởng trọng yếu đến BCTC hợp nhất giữa niên độ 2016.

Ngoài ra, kiểm toán cùng cho ý kiến ngoại trừ về khoản tiền ứng trước cho dự án tại Quảng Ninh với số tiền 1,2 tỷ đồng, khoản ký quỹ để triển khai một số dự án đầu tư tại Quảng Ninh với số tiền 51 tỷ đồng và tổng hợp chi phí dở dang của dự án với số tiền gần 45,6 tỷ đồng. Theo OGC, nay công ty đang làm việc với tỉnh Quảng Ninh để thu hồi khoản tiền đã ký quỹ cùng các chi phí thực hiện liên quan dự án này. Công ty cũng tin tưởng sẽ thu hồi các khoản tiền đã đầu tư vào dự án này trong thời gian sắp tới...nên chưa có khoản dự phòng nào được ghi nhận.

Ocean Group (OGC): Báo lỗ 492 tỷ đồng do trích lập dự phòng khó đòi

Nguồn: Thạch Lâm/Theo Trí thức trẻ

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet