Ông Đỗ Bá Tỵ: "Khắc phục tình trạng đùn đẩy, né tránh trách nhiệm"

N. Huyền

Đây là phát biểu chỉ đạo của Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ hai, HĐND Thành phố Hà Nội diễn ra sáng nay (1/8).

Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ

Trong phần phát biểu của mình, Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ đánh giá cao những thành tích, kết quả đạt được về kinh tế-xã hội của Thủ đô trong 6 tháng đầu năm. Kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá; tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng, quý sau cao hơn quý trước, quý 2 ước đạt 7,3%; Thu ngân sách của Thành phố đạt 50,7% dự toán; công tác cải cách hành chính có những chuyển biến tích cực, Thành phố đã tích cực chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp các lĩnh vực văn hoá, giáo dục-đào tạo, khoa học-công nghệ, y tế tiếp tục được đầu tư và phát triển.

“Công tác quy hoạch, quản lý đô thị, trật tự xây dựng, bảo vệ môi trường, giảm ùn tắc, giảm tai nạn giao thông và xây dựng nông thôn mới có nhiều tiến bộ. Quốc phòng, an ninh được tăng cường. Thành phố đã tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Hoạt động của HĐND Thành phố tiếp tục có nhiều đổi mới, tiến bộ, ngày càng phát huy rõ hơn vai trò và vị trí của mình trong hệ thống cơ quan nhà nước ở địa phương. 

HĐND Thành phố khóa XV đã chủ động, sớm vào cuộc, lựa chọn đúng các vấn đề quan trọng và cấp bách đối với sự phát triển kinh tế-xã hội của Thành phố để bàn và ra nghị quyết; đã phát huy tính dân chủ, công khai; tăng cường công tác giám sát và chất vấn; tích cực đổi mới công tác tiếp công dân, giải quyết những kiến nghị chính đáng của cử tri, những bức xúc trong nhân dân” – Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ nhấn mạnh.

Xác định những tháng còn lại của năm 2016 tiếp tục có nhiều khó khăn, thách thức, kinh tế nước ta tiếp tục hội nhập sâu rộng và phải cạnh tranh gay gắt hơn, ông Đỗ Bá Tỵ nhấn mạnh, tại kỳ họp này, các đại biểu HĐND cần đánh giá, phân tích chính xác tình hình, làm rõ ưu, khuyết điểm và nguyên nhân-nhất là nguyên nhân chủ quan của những yếu kém, khuyết điểm; có giải pháp quyết liệt, thận trọng nhưng linh hoạt trong chỉ đạo điều hành, phù hợp với tình hình thực tế của Thủ đô, phấn đấu hoàn thành tốt mục tiêu và nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của năm 2016.

Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ nêu rõ, các cấp, các ngành của Hà Nội cần chủ động, sáng tạo và quyết liệt hơn nữa trong đẩy mạnh công tác cải cách hành chính; tiếp tục đổi mới tư duy, đổi mới phong cách lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức điều hành công việc theo tinh thần sâu sát, hiệu quả, thiết thực; nêu cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu; khắc phục tình trạng đùn đẩy, né tránh trách nhiệm trong điều hành, xử lý công việc.

Đồng thời, nâng cao vai trò và trách nhiệm của HĐND trong việc thực hiện quyết định các vấn đề quan trọng của Thành phố. Chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan, Mặt trận Tổ quốc và cử tri để nâng cao hiệu quả giám sát việc tuân thủ pháp luật trên địa bàn, nhất là giám sát những vấn đề quan trọng, vấn đề dân sinh bức xúc, nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền các cấp. Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn, coi hoạt động chất vấn là một hình thức giám sát trực tiếp và hiệu quả đối với bộ máy chính quyền các cấp. Tiếp tục làm tốt công tác tiếp xúc với cử tri để nắm bắt kịp thời tâm tư, ý nguyện của nhân dân; đồng thời, quan tâm đôn đốc giải quyết dứt điểm các kiến nghị chính đáng của cử tri và các kết luận sau giám sát.

Trước đó, báo cáo trước HĐND TP, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Doãn Toản cho biết: UBND TP đã tăng cường kỷ cương hành chính, kỷ luật lao động, nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ của cán bộ công-chức với nhân dân, doanh nghiệp; rà soát chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã; thực hiện tốt Nghị quyết số 39-NQ/TW về tinh giản biên chế; đồng thời đẩy mạnh cải cách hành chính trong nội bộ các cơ quan quản lý nhà nước của Thành phố theo tinh thần 5 rõ (rõ người, rõ việc, rõ quy trình, rõ trách nhiệm, rõ hiệu quả công việc); một người - một việc xuyên suốt từ Thành phố đến cơ sở.

Song song với đó, UBND TP cũng đã rà soát, xác định lại chức năng nhiệm vụ, kiện toàn tổ chức bộ máy của các cơ quan chuyên môn và tương đương thuộc UBND Thành phố và UBND cấp huyện sau bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp, sắp xếp lại các Ban Quản lý dự án theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Xây dựng, Luật Đầu tư công, Nghị định của Chính phủ và các Thông tư hướng dẫn của các Bộ, ngành. Khẩn trương xây dựng đề án đào tạo cán bộ nguồn chất lượng cao của Thành phố. Tiếp tục rà soát các thủ tục hành chính theo hướng đơn giản, giảm thủ tục, rút ngắn thời gian, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, nhất là trong các lĩnh vực quy hoạch, đầu tư, xây dựng, đất đai,... Rút ngắn thời gian cấp phép xây dựng, đăng ký quyền sở hữu và sử dụng đất.          .

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet