Ông Lê Đình Sơn tái đắc cử Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh

Trương Hoa

Sáng nay 27/6, tại kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVII, các đại biểu đã tiến hành bầu chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.
Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Hà Tĩnh vào sáng 27/6.

Theo đó, đại biểu HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVII đã thảo luận và bầu ông Lê Đình Sơn - Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVI giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVII.

Cuộc họp sáng nay có 54 đại biểu HĐND tỉnh (1 đại biểu vắng mặt) đã tín nhiệm bầu ông Lê Đình Sơn tái giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021 với số phiếu tín nhiệm 54/54 phiếu.

Sau phần bầu cử Chủ tịch HĐND tỉnh, các đại biểu tiến hành bầu các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 và trưởng/phó các Ban HĐND, Chánh Văn phòng HĐND tỉnh.

Theo đó, bà Nguyễn Thị Nữ Y tái cử Phó Chủ tịch HĐND tỉnh với 54/54 phiếu, ông Võ Hồng Hải (nguyên Bí thư huyện ủy Can Lộc) giữ chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh với 53/54 phiếu.

Đại biểu HĐND tỉnh cũng bầu các chức danh Trưởng Ban Kinh tế Ngân sách đối với ông Trần Viết Hậu với số phiếu tín nhiệm 53/54; Phó trưởng Ban Kinh tế Ngân sách đối với bà Nguyễn Thị Thúy Nga với số phiếu tín nhiệm 53/54; Trưởng Ban Pháp chế đối với ông Nguyễn Trọng Nhiệu với số phiếu tín nhiệm 54/54; Phó trưởng Ban Pháp chế đối với ông Nguyễn Huy Hùng với số phiếu 53/54; Trưởng Ban Văn hóa Xã hội đối với ông Đoàn Đình Anh với số phiếu tín nhiệm 53/54; Phó Ban VHXH đối với bà Nguyễn Thị Nguyệt với số phiếu tín nhiệm 52/54 và Chánh Văn phòng HĐND tỉnh đối với bà Nguyễn Thị Việt Hà với số phiếu tín nhiệm 53/54.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet