Ông Lê Minh Thông:"Việc xem xét nhân sự được thực hiện chặt chẽ, đúng pháp luật"

Tuấn Minh

Đó là khẳng định của Phó tổng thư ký Quốc hội Lê Minh Thông tại cuộc họp báo công bố kết quả kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII vào trưa nay (12/3).

Trưa nay, ngay sau khi kỳ họp thứ 11 kết thúc, Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc và Phó tổng thư ký Quốc hội Lê Minh Thông đã họp báo công bố kết quả kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII.

Phát biểu với báo giới, ông Lê Minh Thông cho biết, sau 19 ngày làm việc, với tinh thần đoàn kết, dân chủ, trí tuệ, trách nhiệm, kỳ họp đã kết thúc tốt đẹp, hoàn thành các chương trình đã đề ra.

Theo ông Phó tổng thư ký Quốc hội, tuy là kỳ họp cuối nhiệm kỳ nhưng Quốc hội đã dành thời gian xem xét, thông qua 7 luật, như: Luật Tiếp cận thông tin; Luật ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế; Luật Báo chí sửa đổi, Luật Trẻ em…. Việc Quốc hội banh hành các luật này nhằm tiếp tục thể chế hóa chủ trương của Đảng, cụ thể hóa các quy định mới của Hiến pháp, góp phần hoàn thành cơ bản chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của toàn khóa XIII, hoàn thiện hệ thống pháp luật về quyền con người, quyền công dân, quyền trẻ em, quyền tự do báo chí, quyền tự do ngôn luận, tăng cường công tác quản lý thuế, thực hiện công khai, minh bạch, bình đẳng, cạnh tranh lành mạnh, khuyến khích đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh….

Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc chủ trì buổi họp báo công bố kết quả kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII. (Ảnh: Tuấn Minh)

Đề cập đến các vấn đề về kinh tế - xã hội, ông Phó tổng thư ký Quốc hội cho biết, Quốc hội đã thảo luận báo cáo của Chính phủ về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2015, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch 5 năm 2011-2015 và quyết định kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020.

Tại các buổi thảo luận, các đại biểu Quốc hội đã tập trung phân tích, đánh giá khách quan, toàn diện, sâu sắc những mặt được, chưa được trong phát triển kinh tế - xã hội của đất nước năm 2015, những tháng đầu năm 2016, kết quả thực hiện kế hoạch 5 năm 2011-2015; xác định nguyên nhân chủ quan, khách quan kết quả công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, các ngành, các cấp, từ đó, đề xuất các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu để tổ chức thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016.

Đối với công tác tổng kết nhiệm kỳ, ông Lê Minh Thông cho biết, tại kỳ họp này, Quốc hội đã dành nhiều thời gian xem xét các báo cáo nhiệm kỳ 2011-2016 của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao…

Quốc hội cơ bản tán thành với các báo cáo về những kết quả đạt được và cho rằng, trong nhiệm kỳ 2011-2016, mặc dù tình hình thế giới, khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, kinh tế - xã hội trong nước gặp nhiều khó khăn nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự ủng hộ, giúp đỡ và giám sát của nhân dân, kế thừa, phát huy những thành quả, bài học kinh nghiệm của các khóa trước, các cơ quan trong bộ máy nhà nước đã nỗ lực phấn đấu, tiếp tục đổi mới cả về tổ chức, phương thức hoạt động, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình theo quy định của Hiến pháp, pháp luật.

Đề cập đến công tác nhân sự, ông Lê Minh Thông cho biết, do yêu cầu công tác nhân sự sau Đại hội lần thứ XII của Đảng, nhằm tạo sự đồng bộ trong công tác nhân sự, đáp ứng kịp thời công tác lãnh đạo của Đảng, chỉ đạo, điều hành của Nhà nước, Quốc hội đã tiến hành xem xét miễn nhiệm, bầu, phê chuẩn một số nhân sự cấp cao của Nhà nước. Quốc hội đã bầu Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia; Chủ tịch nước; Thủ tướng Chính phủ; 2 Phó Chủ tịch Quốc hội; 7 ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Phó Chủ tịch nước; Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Chủ tịch Hội đồng dân tộc; Chủ nhiệm 5 Ủy ban thường vụ Quốc hội; Tổng Kiểm toán Nhà nước; 3 Phó Thủ tướng, 18 Bộ trưởng và thành viên Chính phủ….

“Việc xem xét, quyết định về công tác nhân sự là nội dung trọng tâm của kỳ họp, có ý nghĩa quan trọng đối với chất lượng, hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước, được thực hiện chặt chẽ, thận trọng, đúng pháp luật, bảo đảm dân chủ, bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng”, ông Thông nói.

Theo ông Phó tổng thư ký Quốc hội, các nhân sự được bầu hoặc phê chuẩn đáp ứng được các yêu cầu về tiêu chuẩn chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực, trình độ; được đào tạo cơ bản, trưởng thành từ cơ sở, trải qua các cương vị khác nhau, có kinh nghiệm, năng lực thực tiễn; đồng thời có số lượng và cơ cấu hợp lý, có sự tiếp nối, kế thừa kinh nghiệm hoạt động thực tiễn của các khóa trước và phù hợp với xu hướng phát triển của đất nước.

“Các vị đại biểu Quốc hội đã dành thời gian nghiên cứu, trao đổi dân chủ, thể hiện rõ chính kiến, sáng suốt lựa chọn những người xứng đáng đảm nhận các công việc quan trọng. Kết quả bầu và phê chuẩn các chức danh cụ thể đạt tỷ lệ tán thành cao, được dư luận xã hội và cử tri quan tâm, ủng hộ”, ông Phó tổng thư ký Quốc hội cho biết.

Ngoài ra, ông Lê Minh Thông cho biết, cũng tại kỳ họp này, lần đầu tiên Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao sau khi được bầu đã thực hiện tuyên thệ theo quy định của Hiến pháp năm 2013, thể hiện mạnh mẽ và khắc ghi trong tâm lời hứa tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, Nhân dân và Hiến pháp, hoàn thành trọng trách mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

“Quốc hội cùng toàn Đảng, toàn dân đặt niềm tin, sự ủng hộ đối với các vị lãnh đạo mới được bầu, phê chuẩn sẽ nỗ lực rèn luyện, hành động để xứng đáng với sự tín nhiệm của Đảng, Nhà nước và sự tin tưởng của nhân dân”, ông Thông nhấn mạnh.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet