Ông Nguyễn Hạnh Phúc tái đắc cử Tổng thư ký Quốc hội

Vạn Xuân

Chiều nay (22/7), Quốc hội đã thông qua Nghị quyết phê chuẩn các chức danh Chủ nhiệm các Ủy ban, Chủ tịch Hội đồng dân tộc, Tổng Kiểm toán Nhà nước và Tổng thư ký Quốc hội.

Theo đó, với các số phiếu bầu cao, các ĐBQH đã nhất trí bầu các ông, bà:

- Ông Hà Ngọc Chiến, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của QH khoá 13 được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng dân tộc của QH khoá 14 với 481 phiếu.

- Ông Nguyễn Khắc Định, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ được bầu giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của QH khoá 14 với 468 phiếu.

- Bà Lê Thị Nga, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của QH khoá 13 được bầu giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của QH khoá 14 với 452 phiếu.

- Ông Vũ Hồng Thanh, Phó Bí thư tỉnh Ủy Quảng Ninh được bầu giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của QH khoá 14 với 376 phiếu.

Ông Nguyễn Hạnh Phúc đắc cử chức vụ Tổng thư ký Quốc hội khóa 14.

- Ông Nguyễn Đức Hải, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách của QH khoá 13 được bầu giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách của QH khoá 14 với 480 phiếu.

- Thượng tướng Võ Trọng Việt, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của QH khoá 13 được bầu giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh QH khoá XIV với 478  phiếu.

- Ông Phan Thanh Bình, Giám đốc ĐH Quốc gia TP.HCM được bầu giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Văn hoá Giáo dục Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của QH khoá 14 với 477 phiếu.

- Bà Nguyễn Thúy Anh, Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội của QH khoá 13 được bầu giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội của QH khoá 14 với 459 phiếu.

- Ông Phan Xuân Dũng, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của QH khoá 13 được bầu giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học  Công nghệ và Môi trường của QH khoá 14 với 477 phiếu.

- Ông Nguyễn Văn Giàu, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của QH  khoá 13 được bầu giữ chức vụ Chủ nhiệm Đối ngoại của  QH khoá 14 với 469 phiếu.

- Ông Nguyễn Hạnh Phúc, Tổng thư ký QH khoá 13, Chủ nhiệm VPQH  được bầu giữ chức  vụ Tổng thư ký QH khoá 14 với 465 phiếu.

- Ông Hồ Đức Phớc, Tổng Kiểm toán Nhà nước QH khóa 13 tiếp tục được bầu giữ chức Tổng Kiểm toán Nhà nước QH khóa 14 với 459 phiếu.

Theo các nghị quyết được công bố chiều nay, các chức danh này sẽ đảm nhận chức vụ được bầu ngay khi được QH thông qua nghị quyết phê chuẩn các chức danh trên.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet