Ông Nguyễn Hòa Bình phát biểu mạnh mẽ sau đắc cử Chánh án TANDTC

N. Huyền

Sáng nay (27/7), Quốc hội tiến hành bầu các chức danh Phó Chủ tịch nước, Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân Tối cao.

Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình tuyên thệ nhậm chức.

Theo đó bà Đặng Thị Ngọc Thịnh tái đắc cử chức Phó Chủ tịch nước (với số phiếu tín nhiệm 96,76%), ông Nguyễn Hòa Bình tái đắc cử chức Chánh án TANDTC (số phiếu tín nhiệm chiếm 95,75%)  và ông Lê Minh Trí tái đắc cử chức vụ Viện trưởng Viện KSNDTC (90,69%), nhiệm kỳ 2016- 2021.

Ngay sau khi thông qua nghị quyết bầu Phó Chủ tịch nước, Chánh án TANDTC và Viện trưởng VKSNDTC đã diễn ra lễ tuyên thệ của Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình.

Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình tuyên thệ: "Dưới cờ đỏ sao vàng thiêng liêng của Tổ quốc, trước Quốc hội, trước đồng bào chiến sĩ và cử tri cả nước, tôi, Chánh án TANDTC nước CHXHCN Việt Nam xin tuyên thệ: Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Nhân dân, với Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam; không ngừng học tập, rèn luyện và hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó” .

Phát biểu sau khi tuyên thệ, ông Nguyễn Hoà Bình trân trọng cảm ơn Quốc hội tín nhiệm bầu ông tiếp tục giữ chức Chánh án TANDTC nước CHXHCN Việt Nam. Ông Nguyễn Hoà Bình khẳng định sẽ khắc ghi và thực hiện lời tuyên thệ của mình trước Quốc hội, nguyện đem hết sức lực và trí tuệ phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân, đảm nhiệm trọng trách mà Quốc hội giao phó, là người đứng đầu cơ quan xét xử, thực hiện quyền tư pháp của Nhà nước CHXNCN Việt Nam.

"Tôi sẽ sẽ cùng tập thể lãnh đạo TANDTC phát huy truyền thống đoàn kết một lòng, đề cao kỷ luật, xây dựng TANDTC trong sạch và liêm chính, thực hiện tốt nhiệm vụ Hiến pháp quy định, bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ XHCN, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Chăm lo xây dựng đội ngũ thẩm phán giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh để nhân danh nhà nước đưa ra các phán quyết thượng tôn pháp luật, nghiêm minh và công bằng”- Chánh án TANDTC nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Hòa Bình cũng trân trọng đề nghị Quốc hội và các đại biểu Quốc hội ủng hộ và tăng cường giám sát hoạt động của toà án các cấp, xây dựng TANDTC trở thành biểu tượng của công lý, lẽ phải và niềm tin như mong đợi của nhân dân.

Tiểu sử Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình

 

Ngày sinh: 24/05/1958

Quê quán: xã Hành Đức, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi

Từng học Trường Đại học An Ninh nhân dân, làm việc tại Công an tỉnh Quảng Nam Đà Nẵng, Bộ Công An

Năm 2008 - 2010: Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi

2010: Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi

Tháng 1/2011: Được bầu làm Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI

Tháng 7/2011: Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao

Tháng 1/2016: Được bầu làm Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Trung ương khóa XII được bầu vào Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa 12.

Ngày 8/4/2016: Tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII đã bầu ông Nguyễn Hòa Bình giữ chức vụ Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao.

 

  

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet