Ông Nguyễn Sinh Hùng: “Điều cần ngay lập tức là phải có bộ máy mới”

Xuân Tùng

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã nói như vậy khi Quốc hội bước vào chương trình làm việc liên quan tới việc quyết định nhân sự chủ chốt của Nhà nước trong kỳ họp này.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cho biết, theo chương trình và nội dung được Quốc hội quyết định từ đầu kỳ họp, hôm nay (30/3) chúng ta bắt đầu triển khai công việc liên quan tới các quyết định nhân sự có điều chỉnh trong kỳ họp này. Đây là nội dung hết sức quan trọng.

Theo Chủ tịch Quốc hội, Đại hội Đảng lần thứ XII đã thành công, chủ trương, đường lối, kế hoạch kinh tế 5 năm, kinh tế xã hội 5 năm kỳ họp này Quốc hội sẽ quyết định thông qua.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng.

“Điều chúng ta cần làm ngay lập tức triển khai thành công Nghị quyết của Đảng và quyết định của Quốc hội về kinh tế xã hội 5 năm là có bộ máy mới, nhân sự mới bắt tay ngay vào công việc”, Chủ tịch Quốc hội nói.

Theo ông Nguyễn Sinh Hùng, mục đích của việc trên là để đảm bảo công việc của Đảng, Nhà nước, nhân dân được triển khai kịp thời, được những người có trách nhiệm được phân công sẽ đảm nhiệm trách nhiệm ngay từ đầu.

Vì sau Đại hội có thay đổi về nhân sự của Ban chấp hành Trung ương, do đó Ban chấp hành Trung ương có quyết định, Bộ Chính trị có quyết định trình Quốc hội cho phép thay đổi một số nhân sự của Nhà nước ngay trong kỳ họp này.

“Tôi biết có ý kiến của các đồng chí này, đồng chí khác còn phân vân đôi chút liên quan tới việc này nhưng chúng ta không có mục đích, mục tiêu gì khác là sớm thực hiện thắng lợi Nghị quyết lần thứ 12 của Đảng và quyết định của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, do đó cần phải có đội ngũ nhân sự có trách nhiệm phân công bắt tay ngay vào công việc”, Chủ tịch Quốc hội nói.

Theo Chủ tịch Quốc hội, lần này chúng ta sẽ điều chỉnh lớn để kiện toàn, đúng với quy định của Hiến pháp và pháp luật ngay trong nhiệm kỳ này và tại kỳ họp lần thứ 11.

“Chương trình sáng nay, chúng ta sẽ làm 2 việc. Một là Quốc hội sẽ nghe Tờ trình của Ủy ban thường vụ Quốc hội về miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia đương nhiệm, sau đó Quốc hội sẽ tiến hành thảo luận về Tờ trình của Ủy ban thường vụ Quốc hội tại đoàn”, Chủ tịch Quốc hội nói.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet