Ông Nguyễn Thiện Nhân dự và chỉ đạo đại hội Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ XVIII

Hoàng Linh (Hưng Yên TV)

Sáng ngày 1/11, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020 đã chính thức khai mạc. Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam dự và chỉ đạo Đại hội.
Dự Đại hội có Đại tướng Phùng Quang Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; cùng dự có các vị nguyên lãnh đạo Nhà nước, Quốc hội; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo các đơn vị, địa phương: Quân khu 3; Hải Dương; Hà Nam; Nam Định cùng 332 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 63 nghìn đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Báo cáo chính trị trình bày tại Đại hội nêu rõ: Nhiệm kỳ 2010 - 2015, Hưng Yên đã ban hành nhiều chủ trương có tính bước ngoặt và quyết định đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đề ra đều đạt và vượt kế hoạch. Trong đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 7,8%/năm, cao hơn mức bình quân chung của cả nước; thu nhập bình quân đầu người năm 2015 đạt 40 triệu đồng (gấp đôi năm 2010); năm 2015 giá trị canh tác đạt 150 triệu đồng/ha. Sản xuất công nghiệp tăng trưởng bình quân 9,87%; riêng kim ngạch xuất khẩu tăng 33,27%/năm. Thu ngân sách tăng bình quân 17%/năm, đạt 8.000 tỷ đồng năm 2015, vượt 2.000 tỷ so với chỉ tiêu Đại hội XVII đề ra. Lĩnh vực văn hóa, xã hội, y tế,  giáo dục được quan tâm chăm lo, có nhiều khởi sắc.  Bình quân mỗi năm giải quyết việc làm cho 2 vạn lao động. Tỷ lệ hộ nghèo còn 3%. An ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được coi trọng.

Toàn cảnh phiên khai mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh Hưng Yên
Về phương hướng, mục tiêu trong nhiệm kỳ 2015-2020, Báo cáo chính trị xác định rõ mục tiêu tổng quát là: Tăng cường xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; phát huy mọi nguồn lực và sức mạnh tổng hợp của toàn dân; chú trọng phát triển văn hoá - xã hội; giữ vững quốc phòng, an ninh; tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng; đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, tạo nền tảng cơ bản để Hưng Yên sớm trở thành tỉnh công nghiệp.

Trong nhiệm kỳ mới, Đảng bộ Hưng Yên tập trung thực hiện ba khâu đột phá là: Tập trung thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp có giá trị gia tăng cao, hiện đại; Huy động các nguồn lực cho xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội và đô thị, nhất là xây dựng giao thông; Thực hiện công  tác đào tạo, đánh giá, sử dụng cán bộ thông qua việc đẩy mạnh luân chuyển cán bộ giữa các cấp và luân chuyển ở các ngành trong cùng cấp trên cơ sở quy hoạch cán bộ.

Đảng bộ tỉnh Hưng Yên phấn đấu trong năm năm tới, tăng trưởng bình quân từ 7,5 đến 8%/ năm; 70% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, thu nhập bình quân đầu người đạt 75 triệu đồng/ năm; tỉ lệ hộ dân được dùng nước hợp về sinh đạt 98%; tất cả các xã, phường, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế.

Đ/c Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam dự và chỉ đạo Đại hội.

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân đề nghị, Đại hội cần quan tâm thảo luận, làm rõ ba vấn đề lớn nhất của kinh tế Hưng Yên nhằm đạt mức thu nhập đầu người bình quân chung của cả nước vào năm 2020; Cần bổ sung vào báo cáo chính trị và Nghị quyết Đại hội đánh giá năng suất lao động của tỉnh trong nhiệm kỳ 2010 - 2015 và đưa ra chỉ tiêu năng suất lao động của tỉnh trong những năm 2016 - 2020; Tiếp tục bổ sung các nhiệm vụ giải pháp để thực hiện ba khâu đột phá chiến lược mà Đại hội 11 của Đảng đã đề ra là: Đột phá về thể chế kinh tế thị trường; đột phát về phát triển nguồn nhân lực, ứng dụng khoa học công nghệ và đột phá về phát triển hạ tầng.

Bên cạnh đó, Hưng Yên cần tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính theo hướng phục vụ người dân và doanh nghiệp, tạo thuận lợi hơn nữa cho môi trường đầu tư, sản xuất kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh trong thời gian tới.

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh: “Tôi đề nghị Đại hội dành thời gian phân tích làm rõ, cần làm gì để mỗi cơ quan quản lý nhà nước, mỗi cấp ủy xã, huyện và  tỉnh, để đảm bảo đòi hỏi của Hiến pháp 2013 được thực hiện. Đó là tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân. Các cơ quan nhà nước, cán bộ, công chức, viên chức phải tôn trọng nhân dân, tận tình phục vụ nhân dân, lắng nghe ý kiến và chịu sự giám sát của nhân dân”.

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân tin tưởng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hưng Yên với truyền thống văn hóa, đoàn kết, nhất trí, triển khai quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp sẽ hoàn thành các mục tiêu do Đại hội lần thứ 18 Đảng bộ tỉnh đề ra.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet