Ông Nguyễn Văn Giàu: Cần cơ chế đặc thù "thúc" dự án sân bay Long Thành

Trường Giang

Ngày 21/3, Chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế Nguyễn Văn Giàu đề nghị trước Quốc hội rằng cần phải ban hành cơ chế đặc thù về thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, tái định cư để triển khai dự án sân bay quốc tế Long Thành.

Theo ông Nguyễn Văn Giàu – Chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế của Quốc hội, để đạt được mục tiêu phát triển kinh tế cao trong giai đoạn 2016 – 2020, thì ngay từ năm 2016 Chính phủ phải quyết tâm thực hiện cho được một số mục tiêu phát triển kinh tế. Trong đó, tiếp tục triển khai đầu tư phát triển cơ hạ tầng đường bộ, sớm triển khai mở rộng tuyến đường sắt Bắc – Nam. Cùng đó, hiện đại hóa, nâng cao năng lực dịch vụ tổng hợp của các cảng biển lớn để giảm chi phí vận chuyển, góp phần tăng năng lực cạnh tranh hàng hóa.

Nhắc tới dự án xây sân bay quốc tế Long Thành vừa được Quốc hội thông qua về mặt chủ trương tại kỳ họp thứ 9 vừa qua, ông Giàu đề nghị cần ban hành cơ chế đặc thù về thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để triển khai dự án sân bay quốc tế Long Thành.

Chủ nhiệm Nguyễn Văn Giàu nêu đề xuất: "Quốc hội quyết định bố trí vốn và cho phép thực hiện công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để giải phóng mặt bằng cho dự án trước khi phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi đảm bảo khởi công và hoàn thành giai đoạn 1 đúng thời gian theo Nghị quyết Quốc hội”.

Dự án xây dựng sân bay quốc tế Long Thành đã được Quốc hội thông qua về mặt chủ trương từ kỳ họp thứ 9.

Ngoài chuyện xin cơ chế để đẩy nhanh xây sân bay Long Thành, ông Nguyễn Văn Giàu còn chỉ rõ "điểm trừ” của thị trường tài chính.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế cho rằng, hệ thống ngân hàng vừa qua dù đã sáp nhập một số ngân hàng thương mại quy mô nhỏ, hoạt động yếu kém nhưng việc một số ngân hàng thương mại cổ phần quy mô lớn gặp khó khăn phải thay đổi chủ sở hữu, người quản lý từ cơ quan nhà nước đã gây tâm lý lo lắng trong dân chúng. Đặc biệt, dù nợ xấu được xử lý nhưng chưa triệt để, xử lý và thu hồi nợ của VAMC chưa mang lại hiệu quả.

"Lãi suất vay vẫn còn cao so với diễn biến lạm phát khiến doanh nghiệp trong nước gặp nhiều khó khăn"- Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế thẳng thắn.

Vì thế, mục tiêu trong năm 2016 và giai đoạn 5 năm tới (2016 – 2020), ông Nguyễn Văn Giàu nhấn mạnh là phải tiếp tục tái cơ cấu các tổ chức tín dụng gắn với xử lý giảm nợ xấu. Bên cạnh đó, tiếp tục cơ cấu lại thị trường tài chính bảo đảm cơ cấu hợp lý giữa thị trường tiền tệ, thị trường vốn và bảo hiểm. 

"Phát triển nhanh thị trường trái phiếu, cổ phiếu tạo kênh thu hút vốn xã hội để đầu tư phát triển góp phần cơ cấu lại hoạt động thị trường tiền tệ phù hợp giai đoạn phát triển mới"- ông Nguyễn Văn Giàu góp ý.

Lo lắng trước việc nợ công, nợ Chính phủ đang gia tăng khiến áp lực trả nợ tăng lên, ông Giàu đề nghị, tăng cường quản lý, sử dụng hiệu quả vốn vay, từng bước giảm dần hạn mức cấp bảo lãnh Chính phủ, vay về cho vay lại. Cùng với đó, kiểm soát chặt chẽ các khoản vay của chính quyền địa phương và các quỹ đầu tư có nguồn gốc ngân sách.

Đối với tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế hiến kế là nên sớm hình thành cơ quan quản lý vốn và tài sản tại doanh nghiệp có vốn nhà nước phù hợp tình hình mới.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet