Ông Nguyễn Văn Thắng tiếp tục được bầu làm Bí thư Quận ủy Tây Hồ

PV

Trong 2 ngày 25- 26/7, Đại hội Đảng bộ quận Tây Hồ (Hà Nội) lần thứ V, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã được tổ chức. Ông Nguyễn Văn Thắng tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Bí thư Quận ủy khóa V.

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Tây Hồ đã phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành cơ bản các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội lần thứ IV đề ra. Kinh tế có tốc độ tăng trưởng khá, bình quân tăng 12,94%/năm. Cơ cấu dịch chuyển theo đúng định hướng, ưu tiên phát triển dịch vụ, thu hút được các nhà đầu tư trên địa bàn. Số doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tăng 55 doanh nghiệp, doanh nghiệp ngoài quốc doanh tăng 1967 doanh nghiệp.

Cùng với đó, quận đã tập trung huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển đô thị - xã hội. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm đột phá là giải phóng mặt bằng. Công tác quản lý trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, nhất là quản lý, bảo vệ môi trường Hồ Tây được thực hiện với nhiều giải pháp nên có những chuyển biến tích cực; cảnh quan, hạ tầng kỹ thuật xung quanh Hồ Tây đảm bảo sạch, đẹp, được nhân dân ghi nhận và đánh giá cao. 

Toàn cảnh Đại hội

Sự nghiệp văn hóa, giáo dục, y tế có những tiến bộ. An sinh xã hội được đảm bảo. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị thường xuyên được quan tâm, chăm lo củng cố kiện toàn tổ chức bộ máy và nâng cao chất lượng hoạt động phù hợp với đặc điểm của từng loại hình dân cư, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của Quận. Công tác quản lý quy hoạch, đất đai, trật tự xây dựng được tăng cường, tỷ lệ xây dựng có phép tăng đáng kể, số trường hợp vi phạm trật tự xây dựng giảm. 

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc đánh giá cao những kết quả Đảng bộ quận Tây Hồ đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua và đề nghị quận nên tích cực hơn nữa trong việc đưa ra những giải pháp khả thi để lãnh đạo tổ chức, trong việc khai thác lợi thế Hồ Tây, để thu hút đầu tư phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường. Tiếp tục chỉ đạo quyết liệt hơn trong quản lý, bảo vệ môi trường xung quanh và trên mặt nước Hồ Tây, đồng thời tiếp tục giữ vững thương hiệu các nghề truyền thống như: chè sen Quảng An, quất cảnh Tứ Liên, đào Nhật Tân; tiếp tục nghiên cứu các mô hình mới để phục vụ dịch vụ du lịch gắn với phát triển kinh tế. Đặc biệt lưu ý việc phát triển các loại hình dịch vụ chất lượng cao, mang tính đặc thù, gắn với các di tích, truyền thống của địa phương.

Các đại biểu biểu quyết thông qua báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu 

Cùng với đó, đồng chí cũng đề nghi quận, tiếp tục tập trung thúc đẩy phát triển kinh tế trên tất cả các lĩnh vực công nghiệp, thương mại, dịch vụ. Tạo môi trường lành mạnh để doanh nghiệp và các thành phần kinh tế phát triển. Chủ động hơn nữa trong xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện quy hoạch, quản lý trật tự xây dựng, quản lý đất đai và xử lý vi phạm đất đai theo Luật. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, đối thoại để tạo sự đồng thuận trong nhân dân khi thực hiện các dự án. Quan tâm xây dựng hạ tầng kinh tế và hạ tầng xã hội, đáp ứng yêu cầu đời sống của người dân.

Quận Tây Hồ cần nghiên cứu, phát huy những giải pháp đã tiển khai để nâng cao năng lực, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng, đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, trong đó lưu ý đặc biệt đến việc ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính… Tiếp tục có sự quan tâm hơn nữa đến lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế. Quan tâm việc bảo tồn và phát huy các giá trị di tích lịch sử trên địa bàn để vừa giáo dục truyền thống, vừa phục vụ cho dịch vụ du lịch....

Đại hội đã tổng hợp ý kiến đóng góp vào dự thảo các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVI; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ quận khóa V gồm 38 đồng chí. Tại hội nghị Ban Chấp hành lần thứ nhất, Bí thư Quận ủy khóa IV Nguyễn Văn Thắng tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Bí thư Quận ủy Tây Hồ khóa V.

 

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet