Ông Phạm Quang Nghị nêu ra nhiều hạn chế của Hà Nội

Minh Thư

Đó là một trong những hạn chế của Hà Nội mà ông Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị nêu ra khi tham dự và phát biểu tại buổi khai mạc kỳ họp thứ 14 Hội đồng nhân dân TP. Hà Nội.

Đánh giá cao những kết quả phát triển mà Hà Nội đã đạt được trong năm 2015 cũng như việc thực hiện kế hoạch 5 năm 2011-2015 nhưng ông Phạm Quang Nghị cũng nghiêm túc nhận xét Thủ đô còn nhiều hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu của sự phát triển và yêu cầu của nhân dân.

Theo ông Phạm Quang Nghị, các hạn chế cụ thể như sau: Quy hoạch, trật tự an toàn giao thông một số mặt chưa đáp ứng yêu cầu Thủ đô; tăng trưởng kinh tế chưa phát huy được hết tiềm năng, thế mạnh của Thủ đô; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của một số cấp ủy, tổ chức Đảng chưa ngang tầm yêu cầu của sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa; công tác quản lý ở một số cấp, ngành chưa quyết liệt; những biểu hiện suy thoái của một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, trong đó có cả cán bộ quản lý chưa được ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả.

Ông Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị đánh giá Hà Nội còn nhiều hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu của sự phát triển và yêu cầu của nhân dân. (Ảnh: HNMO)

Kỳ họp thứ 14 HĐND TP. Hà Nội là kỳ họp cuối năm, có ý nghĩa chuẩn bị tổng kết nhiệm kỳ khóa 15 của HĐND Thành phố. Vì vậy ông Phạm Quang Nghị đề nghị, các đại biểu HĐND Thành phố phải đi sâu phân tích, chỉ rõ nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém, khuyết điểm và có biện pháp khắc phục hiệu quả những hạn chế, tồn tại, khai thác những nguồn lực to lớn, sẵn có, đặc biệt là về vốn, nhân lực, khoa học công nghệ, khả năng thu hút đầu tư... để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển Thủ đô trong năm tới và những năm tiếp theo.

Về kiện toàn chức danh Chủ tịch UBND Thành phố theo nguyện vọng của đồng chí Nguyễn Thế Thảo, ông Phạm Quang Nghị cho biết, Bộ Chính trị và Chính phủ đồng ý để đồng chí Nguyễn Thế Thảo thôi giữ chức Chủ tịch UBND Thành phố, tạo điều kiện để Thành phố kiện toàn chức danh Chủ tịch UBND Thành phố tại kỳ họp lần này.

Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hà Nội vừa qua, đồng chí Nguyễn Đức Chung, Giám đốc Công an Thành phố đã được bầu là Phó Bí thư Thành ủy và đã được cấp trên đồng ý giới thiệu để HĐND Thành phố bầu làm Chủ tịch UBND Thành phố theo đúng quy trình và thủ tục. 

Về nhiệm vụ thời gian tới, ông Phạm Quang Nghị đề nghị các cấp, các ngành cần khẩn trương triển khai thực hiện nghị quyết của Đại hội Đảng bộ Hà Nội lần thứ XVI; các đồng chí mới được phân công nhiệm vụ cần thể hiện tinh thần quyết tâm, quyết liệt, năng động và đổi mới trên cương vị mới, tích cực chuẩn bị chu đáo cho các sự kiện chính trị lớn của đất nước sắp tới, đẩy mạnh các phong trào thi đua.

Cùng với đó, cần thực hiện tốt mục tiêu giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, phấn đấu tăng trưởng kinh tế cao hơn năm 2015, khắc phục những khâu còn yếu kém, chậm trễ để cải thiện môi trường đầu tư; làm tốt hơn nữa công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch, đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình trọng điểm; làm tốt công tác đảm bảo an sinh xã hội…

Đặc biệt, cần giảm bớt họp hành, nâng cao kỷ cương hành chính, khắc phục tình trạng trì trệ, né tránh trách nhiệm của bộ máy chính quyền các cấp, nâng cao trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp, chất lượng thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức Thành phố, mọi việc làm của cán bộ, viên chức Thành phố đều phải vì lợi ích của dân.

“Vì danh dự, nghĩa vụ trước Đảng bộ và nhân dân, mỗi cán bộ và nhân dân hãy ra sức phát triển vì sự đi lên của thành phố”, ông Phạm Quang Nghị nhấn mạnh.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet