Ông Phùng Quang Thanh vào danh sách xem xét miễn nhiệm 20 thành viên Chính phủ

Trường Giang

Sáng nay (8/4), Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã đọc tờ trình Quốc hội xem xét miễn nhiệm 2 Phó Thủ tướng Chính phủ và 18 Bộ trưởng, thành viên Chính phủ.

Theo Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, căn cứ điều 98 Hiến pháp, điều 2 và điều 28 Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015, căn cứ Nghị quyết số 03 ngày 2/8/2011 của Quốc hội về cơ cấu tổ chức Chính phủ và số lượng Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ khóa 13; Căn cứ thông báo kết luận số 03 ngày 16/3/2016 và công văn số 11 ngày 24/3/2016 của Bộ Chính trị về việc giới thiệu nhân sự các cơ quan Nhà nước để Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn tại kỳ họp thứ 11, Thủ tướng Chính phủ trình Quốc hội xem xét miễn nhiệm 2 Phó Thủ tướng và 18 Bộ trưởng, thành viên Chính phủ.

Hai Phó Thủ tướng Chính phủ sẽ được miễn nhiệm, gồm: Ông Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bí thư Thành ủy Hà Nội thôi giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ; ông Vũ Văn Ninh, nguyên Ủy viên TƯ Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ thôi giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ.

Trong số 18 Bộ trưởng, thành viên Chính phủ được xem xét trình Quốc hội miễn nhiệm có ông Phùng Quang Thanh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng thôi giữ chức Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Trình Quốc hội xem xét miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đối với ông Phùng Quang Thanh.

17 Bộ trưởng, thành viên Chính phủ còn lại sẽ xem xét miễn nhiệm, gồm: 

1. Ông Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước, Bộ trưởng Bộ Công an thôi giữ chức Bộ trưởng Bộ Công an.

2. Ông Đinh La Thăng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM, Bộ trưởng Bộ GTVT, thôi giữ chức Bộ trưởng Bộ GTVT.

3. Ông Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thôi giữ chức Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

4. Ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư TƯ Đảng, Chánh VP TƯ Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VP Chính phủ thôi giữ chức Bộ trưởng, Chủ nhiệm VP CP.

5. Ông Nguyễn Thái Bình, nguyên Ủy viên TƯ Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ thôi giữ chức Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

6. Ông Hà Hùng Cường, nguyên Ủy viên TƯ Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp thôi giữ chức Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

7. Ông Bùi Quang Vinh, nguyên Ủy viên TƯ Đảng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch - đầu tư thôi giữ chức Bộ trưởng Bộ Kế hoạch - Đầu tư.

8. Ông Vũ Huy Hoàng, nguyên Ủy viên TƯ Đảng, Bộ trưởng Bộ Công thương thôi giữ chức Bộ trưởng Bộ Công thương.

9. Ông Trịnh Đình Dũng, Ủy viên TƯ Đảng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng thôi giữ chức Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

10. Ông Nguyễn Minh Quang, nguyên Ủy viên TƯ Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên - Môi trường thôi giữ chức Bộ trưởng Bộ Tài nguyên - Môi trường

11. Ông Nguyễn Bắc Son, nguyên Ủy viên TƯ Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin - Truyền thông thôi giữ chức Bộ trưởng Bộ Thông tin - Truyền thông

12. Bà Phạm Thị Hải Chuyền, nguyên Ủy viên TƯ Đảng, Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và xã hội thôi giữ chức Bộ trưởng Bộ LĐ, TB và XH.

13. Ông Hoàng Tuấn Anh, nguyên Ủy viên TƯ Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thôi giữ chức Bộ trưởng Bộ VH, TT và DL.

14. Ông Nguyễn Quân, nguyên Ủy viên TƯ Đảng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ thôi giữ chức Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

15. Ông Phạm Vũ Luận, nguyên Ủy viên TƯ Đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo thôi giữ chức Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo.

16. Ông Giàng Seo Phử, nguyên Ủy viên TƯ Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban dân tộc thôi giữ chức Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban dân tộc.

17. Ông Huỳnh Phong Tranh, nguyên Ủy viên TƯ Đảng, Tổng thanh tra Chính phủ thôi giữ chức Tổng thanh tra Chính phủ.

Sau đó, Quốc hội đã trở về thảo luận tại Đoàn về phê chuẩn đề nghị việc miễn nhiệm một số Phó Thủ tướng Chính phủ, một số Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ.

Chiều nay (8/4) Quốc hội sẽ tiến hành bỏ phiếu kín phê chuẩn đề nghị việc miễn nhiệm hai Phó Thủ tướng Chính phủ và 18 Bộ trưởng, thành viên khác của Chính phủ.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet