Ông Trần Lưu Quang tái đắc cử chức danh Bí thư tỉnh ủy Tây Ninh

PV

​Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, được Đại hội bầu lại giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh; hai ông Nguyễn Minh Tân, Phạm Văn Tân được bầu lại giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020.

Trong phiên bế mạc, sáng 15/10, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ X đã công bố danh sách các đại biểu trúng cử vào Ban Thường vụ, Bí thư, các phó Bí thư, ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020.

Tặng hoa và quà lưu niệm cho các đồng chí không tái cử BCH Đảng bộ tỉnh khoá X.

​Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, được Đại hội bầu lại giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh; hai ông Nguyễn Minh Tân, Phạm Văn Tân được bầu lại giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020.

Ông Trần Lưu Quang tiếp tục tái đắc cử chức danh Bí thư tỉnh Tây Ninh.

​Ông Trần Lưu Quang sinh ngày 30/8/1967, quê quán thị trấn Trảng Bàng, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh. Trình độ Thạc sĩ quản lý công, kỹ sư cơ khí, cử nhân chính trị. ​Ông Trần Lưu Quang  đã từng giữ các chức vụ: Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Bí thư Huyện ủy Trảng Bàng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Tây Ninh. Tại Đại hội lần thứ XI của Đảng, ông được bầu là Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Đại hội cũng bầu các ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy gồm 9 ​ủy viên, ông Võ Văn Sớm, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Tây Ninh làm chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra.
Ra mắt Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Tây Ninh khoá X, nhiệm kỳ 2015-2020.

Cũng tại phiên bế mạc, Đại hội đã biểu quyết tán thành những nội dung cơ bản về đánh giá tình hình phát triển kinh tế, xã hội 5 năm 2010-2015 và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển giai đoạn 2015-2020. Theo đó, Các chỉ tiêu chủ yếu của nhiệm kỳ 2015-2020 gồm: tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) tăng bình quân hàng năm 8% trở lên; thu nhập bình quân đầu người đến năm 2020 đạt 3.800 USD; tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân hàng năm 1,3%; số lao động có việc làm tăng thêm hàng năm là 17.000 lao động.

Đến năm 2020, 100% hộ dân thành thị và 98% hộ ở nông thôn được sử dụng nước sạch, nước hợp vệ sinh; tỷ lệ xử lý triệt để cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng đạt 100%...

Tỷ lệ tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh hàng năm đạt 50%. Đến năm 2020, tỷ lệ đảng viên đạt 3% trở lên so với dân số toàn tỉnh; riêng các xã biên giới tỷ lệ đảng viên đạt 1,8% so với dân số các xã biên giới…

Để Nghị quyết Đại hội khoá X đi vào cuộc sống, Bí thư Tỉnh uỷ Trần Lưu Quang yêu cầu các cấp uỷ Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể xã hội cần đẩy mạnh tuyên truyền các chỉ tiêu của Nghị quyết đến nhân dân; khơi dậy nội lực, phát huy ngoại lực trên nền tảng truyền thống cách mạng của quê hương trung dũng kiên cường, đưa Tây Ninh tiến nhanh hơn, xa hơn, hoà cùng công cuộc xây dựng phát triển chung của cả nước.

 Ngay sau khi Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ X kết thúc, Ông Trần Lưu Quang- Bí thư tỉnh ủy đã cho biết Giải pháp trọng tâm để đưa Tây Ninh phát triển nhanh và bền vững trong thời gian tới: 

" Để đưa Tây Ninh phát triển nhanh và bền vững, tỉnh sẽ tập trung thực hiện những giải pháp trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội đã đề ra, đó là: 

- Xây dựng và thực hiện tốt 03 chương trình đột phá về phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hạ tầng giao thông; đột phá về phát triển nguồn nhân lực; đột phá về cải cách hành chính giai đoạn 2015 – 2020, đồng thời xác định “xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức” là trọng điểm của cải cách hành chính.

- Xây dựng chương trình về huy động nguồn lực và kêu gọi đầu tư giai đoạn 2015 – 2020; tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư và tăng cường thu hút đầu tư; nâng cao chất lượng, hiệu quả đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), các chương trình hợp tác phát triển kinh tế - xã hội đã ký kết với thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh Đồng Nai, Long An, Tập đoàn Dầu Khí và Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam.

- Tập trung cơ cấu lại công nghiệp, phấn đấu tốc độ tăng trưởng cao hơn các khu vực sản xuất khác và cao hơn tốc độ tăng GRDP. Xây dựng và phát triển các ngành công nghiệp theo hướng hiện đại, tăng hàm lượng khoa học – công nghệ và tỷ trọng giá trị nội địa trong sản phẩm, tập trung vào những ngành có tính nền tảng, có lợi thế so sánh của địa phương.

- Huy động, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng các khu, cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế cửa khẩu. Tạo điều kiện lấp đầy các khu công nghiệp, khu chế xuất hiện có.

- Đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp, thúc đẩy, phát triển nông thôn; cơ cấu lại theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, phát triển nông nghiệp xanh, nông nghiệp sinh thái; ứng dụng công nghệ cao trong cả trồng trọt và chăn nuôi. Khuyến khích phát triển chăn nuôi trang trại.

 

- Thực hiện các chính sách ưu tiên để thu hút mạnh các nguồn lực đầu tư phát triển nông nghiệp. Chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới và quá trình đô thị hoá một cách hợp lý.

- Thực hiện tốt việc cơ cấu lại ngành Du lịch; đầu tư, phát triển nhanh, đồng bộ Khu Du lịch núi Bà Đen.  

Tập trung thực hiện có hiệu quả Kế hoạch hành động quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2014 – 2020, góp phần tiến tới nền kinh tế phát triển bền vững".


cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet