Ông Trần Văn Dũng kiêm nhiệm vị trí Chủ tịch HSX từ ngày 1/11

Nguyễn Tuân

Theo Thông báo ngày 31/10/2016 của Tổng Giám đốc Sở GDCK thành phố Hồ Chí Minh (HSX) Trần Văn Dũng, ông Trần Đắc Sinh, Chủ tịch HĐQT HSX sẽ nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 01/11/2016.
Ông Trần Văn Dũng sẽ đảm nhiệm vị trí Chủ tịch HSX từ 01/11/2016.

Quyết định nghỉ hưu của ông Trần Đắc Sinh được Bộ Tài chính ký ngày 09/08/2016 theo Quyết định số 1746/QĐ-BTC. Thay thế ông Trần Đắc Sinh là TGĐ Trần Văn Dũng. Ông Dũng sẽ kiêm nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT HSX kể từ ngày 01/11/2016 theo Quyết định số 23608/QĐ-BTC ngày 28/10/2016 của Bộ Tài chính.

Ngoài việc bổ nhiệm ông Trần Văn Dũng thay thế vị trí của ông Trần Đắc Sinh, Bộ Tài chính cũng giao ông Lê Hải Trà, Thành viên HĐQT kiêm Phó TGĐ HSX phụ trách Ban điều hành HSX từ ngày 01/11/2016.

Trong ngày 31/10/2016, Sở GDCK thành phố Hồ Chí Minh đã tiến hành lễ công bố và lưu hành các quyết định trên.

Ông Trần Văn Dũng trước đây là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Sở GDCK Hà Nội (HNX) nhưng kể từ 01/03/2016 được điều động, bổ nhiệm có thời hạn giữ chức Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc HSX.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet