Ông Triệu Tài Vinh tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang khóa XVI

Thiên Thanh (Báo Hà Giang)

Tại hội nghị lần thứ I diễn ra chiều 28.9, BCH Đảng bộ tỉnh Hà Giang khóa XVI, nhiệm kỳ 2015-2020 đã bầu Ban thường vụ Tỉnh ủy và các chức danh quan trọng. Theo kết quả từ hội nghị, Đồng chí Triệu Tài Vinh tái đắc cử chức Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang.

Tại hội nghị lần thứ I, ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Giang đã bầu BTV Tỉnh ủy gồm 15 đồng chí; bầu UBKT Tỉnh ủy gồm 11 đồng chí. Đồng chí Triệu Tài Vinh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khóa XV tái đắc cử chức Bí thư Tỉnh ủy khóa XVI; đồng chí Nguyễn Đình Khang, Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XV, tái cử chức Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XVI; đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh được bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XVI; đồng chí Thào Hồng Sơn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XIII, trúng cử chức Phó Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Lê Quang Minh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy khóa XV, tái cử chức Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy khóa XVI.

Các đồng chí Hà Thị Khiết, Triệu Tài Vinh (ngoài cùng bên trái) và các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh với Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Lan

Phát biểu ra mắt BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVI, Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh trân trọng cảm ơn sự tin tưởng, giao nhiệm vụ của Bộ Chính trị, Ban Bí thư T.Ư Đảng; sự tín nhiệm, tin cậy của Đại hội. Với niềm vinh dự, tự hào trước trọng trách được giao, BCH Đảng bộ tỉnh sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất và kinh nghiệm quý báu của các thế hệ đi trước, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình; không ngừng học tập nâng cao trình độ, kiến thức, năng lực thực tiễn, thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, để mỗi đồng chí cấp Ủy viên thực sự là người cán bộ lãnh đạo gương mẫu, có đức, có tài; khơi dậy, phát huy trí tuệ của tập thể và từng đồng chí Uỷ viên BCH, của toàn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc; tiếp tục đổi mới phương pháp, tác phong công tác, nói đi đôi với làm, lấy hiệu quả công việc làm thước đo, là mục tiêu để phấn đấu; đổi mới và tạo đột phá mạnh mẽ trong lãnh đạo, chỉ đạo, quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu Đại hội đề ra. Ngoài sự cố gắng trong lãnh đạo, chỉ đạo của tập thể BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVI, những năm tới, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Hà Giang rất mong thường xuyên nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và giúp đỡ của T.Ư Đảng, Quốc hội, Chính phủ, của các ban, bộ, ngành, đoàn thể T.Ư; sự quan tâm, động viên, khích lệ của các đồng chí cán bộ lão thành qua các thời kỳ; sự đồng tình ủng hộ, nỗ lực phấn đấu của toàn thể cán bộ, đảng viên, chiến sỹ các lực lượng vũ trang, nhân dân các dân tộc trong toàn tỉnh, để BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVI hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, lãnh đạo Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đề ra, nhanh chóng đưa Hà Giang thoát ra khỏi tỉnh đặc biệt khó khăn, chậm phát triển.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet