Ông Võ Trọng Việt "đồng ý cả hai tay" việc miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp

Tuấn Minh

Về việc miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp, Chủ nhiệm UB QPAN Võ Trọng Việt nói: "Nếu mình làm tốt công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí thì so với số tiền miễn thuế cho nông dân chưa là cái gì. Tôi đồng ý cả 2 tay về miễn giảm thuế này".

Sáng 15/9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về dự án Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 55/2010/QH12 về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp.

Theo tờ trình của Chính phủ, sau 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 55/2010/QH12 đã đạt được một số kết quả quan trọng, góp phần hỗ trợ nông dân có thêm vốn tái đầu tư phát triển sản xuất nông nghiệp, giảm bớt khó khăn, cải thiện đời sống.

Cụ thể, đối với kết quả miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp riêng năm 2014, tổng diện tích đất nông nghiệp cả nước là 26.822.953 ha, trong đó diện tích đất chịu thuế sử dụng đất nông nghiệp theo quy định của Luật thuế sử dụng đất nông nghiệp là khoảng 10.233.632 ha, chiếm 38% tổng diện tích đất nông nghiệp cả nước.

Tổng diện tích đất nông nghiệp được miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp theo Nghị quyết số 55/2010/QH12 là khoảng 6.936.324 ha, chiếm 68% tổng diện tích đất chịu thuế sử dụng đất nông nghiệp; tổng số đối tượng được miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp là 12.573.747 người nộp thuế (NNT).

Tổng số thuế sử dụng đất nông nghiệp được miễn, giảm theo Nghị quyết số 55/2010/QH12 là 6.993 tỷ đồng. Tổng số thu thuế sử dụng đất nông nghiệp còn lại là 61,1 tỷ đồng (trong đó: hộ gia đình, cá nhân là 34,3 tỷ đồng; đơn vị vũ trang nhân dân là 1,9 tỷ đồng; tổ chức khác là 24,9 tỷ đồng).

Theo đánh giá, việc miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp là hình thức hỗ trợ trực tiếp tới người nông dân. Số thuế sử dụng đất nông nghiệp được miễn, giảm đã trực tiếp hỗ trợ người nông dân có thêm vốn để tái đầu tư phát triển sản xuất nông nghiệp, ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp nhằm tạo ra sản phẩm có năng suất và chất lượng cao hơn, qua đó giúp người nông dân cải thiện cuộc sống, giảm bớt khó khăn, gắn bó với hoạt động sản xuất nông nghiệp.

Đề cập đến sự cần thiết phải bổ sung miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp, tờ trình của Chính phủ cho biết, để thực hiện chủ trương, quan điểm của Đảng và Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; phù hợp với bối cảnh hội nhập quốc tế thì cần thiết tiếp tục nghiên cứu bổ sung miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp đối với các đối tượng còn lại đang phải nộp thuế sử dụng đất nông nghiệp.

Trình bày báo cáo thẩm tra, ông Nguyễn Đức Hải, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội cho biết, đa số ý kiến trong Thường trực Ủy ban TCNS cho rằng, trong những năm qua, kinh tế đất nước đã có bước phát triển khá nhanh, song đến nay, kinh tế nông nghiệp vẫn là lĩnh vực chậm phát triển; đời sống của người nông dân gặp nhiều khó khăn; sức cạnh tranh của hàng hóa nông nghiệp trên thị trường khu vực và thế giới còn hạn chế.

Do đó, Thường trực Ủy ban TCNS nhất trí với Tờ trình của Chính phủ về sự cần thiết bổ sung đối tượng miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp nhằm thể chế hóa đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về chính sách nông nghiệp, nông thôn, nông dân; góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp nông thôn theo hướng hiện đại hóa; giảm bớt khó khăn cho người nông dân, giảm chi phí quản lý hành chính, khuyến khích đầu tư, thúc đẩy kinh tế nông nghiệp phát triển.

Về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp đối với toàn bộ diện tích đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân quy định tại khoản 3 Điều 1 của Nghị quyết số 55/2010/QH12, ông Hải cho biết, theo Tờ trình của Chính phủ, dự kiến miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp cho toàn bộ đối tượng được quy định tại khoản 1 Điều 2 của Nghị quyết 55, bao gồm cả phần vượt hạn mức.

Theo ông Hải, đa số ý kiến trong Thường trực Ủy ban TCNS nhất trí với Tờ trình của Chính phủ và cho rằng, việc miễn toàn bộ số thuế phải nộp cho các hộ gia đình, cá nhân, kể cả phần vượt hạn mức nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp sẽ tạo tâm lý đồng thuận trong nhân dân, góp phần “khoan thư sức dân”, khuyến khích tích tụ ruộng đất, sản xuất cánh đồng mẫu lớn, tạo động lực mạnh mẽ để thực hiện chính sách “tam nông” của Đảng và Nhà nước. 

Mặt khác, số thuế sử dụng đất nông nghiệp được miễn của hộ gia đình, cá nhân chỉ khoảng 34,3 tỷ đồng/năm là không lớn và có tác động không đáng kể tới thu ngân sách nhà nước.

Ông Võ Trọng Việt
Ông Võ Trọng Việt, Chủ nhiệm Uỷ ban Quốc phòng – An ninh của Quốc hội

Thảo luận về nội dung làm việc, ông Võ Trọng Việt, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội cho rằng, nông nghiệp, nông dân, nông thôn là vấn đề rất lớn được Đảng, Nhà nước quan tâm và đã có những chính sách khuyến khích lớn trong thời gian qua, cho nên mới đảm bảo an ninh lương thực, ổn định tình hình, vì đất nước trên 80% là nông nghiệp. Cái đó rất đúng hướng, phấn khởi cho nông dân.

Tuy nhiên, theo ông Việt, việc này đang bộc lộ ra một số vấn đề mà chúng ta phải quan tâm, không khéo sẽ hình thành một số địa chủ tích tụ đất lại, người nông dân được miễn thuế, được ưu đãi nhưng lại phải làm thuê cho chủ đất. Vấn đề này hình thành khá nhiều ở nhiều địa phương.

Theo ông Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh, xuất phát điểm của nông nghiệp, nông dân, nông thôn, đặc biệt thuế người nông dân rất thấp, ứng dụng khoa học công nghệ vào rất khó khăn, giá thành sản phẩm ra thấp, bấp bênh, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của người dân.

Tôi tính 34 tỷ đồng tiền thuế nếu có thu của nông dân mà đem so sánh với số tiền thất thoát trong vụ án Phạm Công Danh là 300 năm (đại án hơn 9.000 tỷ - PV), vụ Trịnh Xuân Thanh là 100 năm (hơn 3.200 tỷ - PV). Nếu mình làm tốt công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí thì so với số tiền miễn thuế cho người nông dân chưa là cái gì. Tôi đồng ý cả hai tay về miễn giảm thuế này”, ông Võ Trọng Việt nói.

Trong khi đó, Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ cho biết, ông đồng tình với báo cáo đề xuất, nhất trí với quan điểm phải bổ sung miễn thuế đất sử dụng nông nghiệp.

Ông Võ Trọng Việt
Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ thảo luận tại phiên họp.

“Tôi thấy vấn đề này rất tốt là nguồn động viên để nhân dân lao động sản xuất, ổn định lương thực. Tuy nhiên, Chính phủ cần phải đánh giá thêm về hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp của các hộ dân”, ông Đỗ Bá Tỵ yêu cầu.

Kết luận nội dung phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển cho biết, Ủy ban TVQH nhất trí không xây dựng nghị quyết mới, đồng tình bổ sung đối tượng được miễn thuế nông nghiệp như tờ trình Chính phủ đến 31/12/2020.

Ông Hiển giao cho Chính phủ căn cứ các ý kiến của Ủy ban TVQH hôm nay, sửa lại dự thảo Nghị quyết, hoàn chỉnh hồ sơ, chú ý các đối tượng được miễn giảm không chỉ là nông dân, mà những người sử dụng đất nông nghiệp đều được hưởng.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet