Ông Võ Văn Thưởng làm Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương

N.K

Ngày 4/2, theo quyết định của Bộ Chính trị khóa 12, ông Võ Văn Thưởng được phân công làm Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.

Ông Võ Văn Thưởng sinh ngày 13/12/1970, quê ở An Phước, Măng Thít, Vĩnh Long.

Trước khi được phân công làm Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, ông Võ Văn Thưởng là Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM.

Ông Võ Văn Thưởng là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa X; Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, XII; Ủy viên trẻ nhất Bộ Chính trị khóa XII.

 

 Ông Võ Văn Thưởng vừa được phân công làm Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.

Quá trình công tác:

1986 - 1988: Đoàn viên xã An Phước, huyện Măng Thít, tỉnh Vĩnh Long.

1988 - 1993: Đoàn viên, Phó Bí thư, Chủ nhiệm CLB lý luận trẻ; Bí thư Đoàn Khoa, Phó Bí thư Đoàn trường Đại học Tổng hợp TP HCM

1993 - 2000: Cán bộ, Phó Ban, Trưởng Ban Đại học- Trung học chuyên nghiệp Thành Đoàn TP HCM (10/1996); ủy viên Ban Thường vụ Thành Đoàn, Phó Chủ tịch Hội Sinh viên TP HCM, ủy viên Thư ký Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, ủy viên BCH T.Ư Đoàn (1997); Đảng ủy viên-Bí thư Ban cán sự Đoàn Đại học Quốc gia TP HCM.

2000 - 2002: Chủ tịch Hội Sinh viên TP HCM, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam; Phó Bí thư Thành Đoàn TP HCM (5/2001); đại biểu Hội đồng nhân dân TP HCM (1999-2004).

2002 - 2004: Uỷ viên Ban thường vụ T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP HCM; Bí thư Thành Đoàn TP HCM (3/2003); Thành ủy viên (10/2003).

2004 - 2006: Bí thư quận ủy quận 12 TP HCM, Thành ủy viên.

2006

Tháng 4/2006, tại ĐH toàn quốc lần thứ X của Đảng, được bầu làm Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng.

Tháng 10/2006, được bầu làm Bí thư thường trực BCH T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khoá VIII.

2007

Tháng 1/2007, được bầu làm Bí thư thứ nhất BCH T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khoá VIII

Tháng 3/2007, được bổ nhiệm làm Chủ nhiệm Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam

Ngày 20/12/2007, tại Hội nghị lần thứ nhất BCH T.Ư Đoàn khoá IX, được bầu làm Bí thư thứ nhất BCH T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khoá IX.

2011

Tháng 1/2011, được bầu làm Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XI

Tháng 8/2011 ông được Bộ Chính trị phân công giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi

2014

Được Bộ Chính trị phân công giữ chức Phó Bí thư Thành ủy TP HCM nhiệm kỳ 2010 - 2015

2015

Được tái cử giữ chức Phó Bí thư Thường trực TP. HCM nhiệm kỳ 2015-2020, được phân công điều hành công tác Thành ủy TP HCM

2016

Tháng 1/2016, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng được bầu vào Ban chấp hành Trung ương Đảng, được Trung ương bầu vào Bộ Chính trị.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet