Ông Vũ Hồng Khanh làm Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP Hà Nội

Ông Vũ Hồng Khanh, Phó Chủ tịch thường trực UBND thành phố giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố Hà Nội khóa XVI nhiệm kỳ 2014 – 2019.

Ngày 14/3, Ủy ban MTTQ thành phố Hà Nội tổ chức phiên họp bất thường để kiện toàn Ủy ban MTTQ thành phố Hà Nội.

Hội nghị cũng đã thông qua tờ trình kiện toàn Ủy ban MTTQ thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2014 - 2019 về việc bổ sung, thay thế Ủy viên Ủy ban MTTQ thành phố nghỉ chế độ; biểu quyết thông qua 6 vị tham gia Ủy viên Ủy ban MTTQ thành phố nhiệm kỳ 2014 - 2019; biểu quyết thông qua đơn xin thôi không giữ chức Ủy ban MTTQ thành phố Hà Nội của ông Đào Văn Bình do hết tuổi công tác theo quy định của Nhà nước; 100% đại biểu biểu quyết cử ông Vũ Hồng Khanh, Ủy viên Ban thường trực Thành ủy khóa XV, XVI, Phó Chủ tịch thường trực UBND thành phố giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố Hà Nội khóa XVI nhiệm kỳ 2014 - 2019.

Thay mặt lãnh đạo thành phố Hà Nội, bà Ngô Thị Thanh Hằng, Phó Bí thư thường trực Thành ủy Hà Nội đánh giá cao vai trò của Ủy ban MTTQ các cấp trong việc tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân, các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức đoàn thể tham gia hiệu quả vào việc xây dựng hệ thống chính quyền nhất là công tác xây dựng Đảng, phát huy tốt vai trò giám sát và phản biện xã hội, các phong trào, các cuộc vận động do thành phố phát động.

Bà Ngô Thị Thanh Hằng tin tưởng kỳ bầu cử ĐBQH và HĐND thành phố trên địa bàn Hà Nội sẽ thực sự dân chủ, công khai, minh bạch, là ngày hội của toàn dân./.

Theo Minh Hòa/VOV.VN

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet