Ông Vũ Tiến Lộc: Hãy phát triển bền vững ngay từ khi còn là DN siêu nhỏ!

Nguyễn Tuân

“Đã qua rồi thời kỳ phát triển kinh tế dựa vào tài nguyên và lao động giá rẻ. Đã kinh doanh thì không thể để đời cha ăn mặn, đời con khát nước. Trong xu hướng mới, nền kinh tế bao dung là không ai bị bỏ lại phía sau. Đó là sự lựa chọn tất yếu...

Nhân ngay Doanh nhân Việt Nam, 13/10, ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã có những chia sẻ về cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân ở Việt Nam.

“Không thể để đời cha ăn mặn, đời con khát nước”

Theo người đứng đầu VCCI, tổ chức đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp và doanh nhân Việt Nam, các doanh nghiệp và doanh nhân đang trong thời kỳ bùng nổ của phong trào khởi nghiệp, cơ hội kinh doanh trong nền kinh tế là khá lớn. Đây là cơ hội tuyệt vời để tạo ra lớp doanh nhân mới, có khả năng vươn ra tầm châu lục và thế giới.

“Các doanh nghiệp Việt Nam thời gian qua chủ yếu tăng trưởng theo chiều rộng, dựa nhiều vào tài nguyên và lao động giá rẻ, nên rất khó có thương hiệu thực sự về chất lượng trên thị trường thế giới. Số lượng các doanh nhân Việt được thế giới ghi nhận và xếp hạng là quá ít. Bên cạnh việc phát triển mạnh mẽ khu vực doanh nghiệp nhỏ và vừa và doanh nghiệp siêu nhỏ, việc xây dựng, thúc đẩy phát triển doanh nghiệp lớn cũng quan trọng”, ông Vũ Tiến Lộc nói.

“Nhưng các doanh nhân, doanh nghiệp lớn đó phải được hình thành trên nguyên tắc cạnh tranh, theo xu hướng của Cách mạng công nghiệp lần thứ 4, trên cơ sở nâng cao trình độ quản trị và công nghệ, chứ không phải là những doanh nghiệp lớn nhưng dựa trên khai thác tài nguyên hay lao động giá rẻ. Khi các doanh nghiệp lớn lên bằng cách chạy theo chiều rộng thì họ sẽ không kéo nền kinh tế đi lên, và hiệu quả về mặt dài hạn là không có”.

Ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch VCCI.

Đặc biết, ông Vũ Tiến Lộc nhấn mạnh mỗi doanh nhân cần ý thức trách nhiệm của mình với xã hội, phát triển phải đảm bảo tính bền vững, không thể kinh doanh chộp giật theo kiểu “đời cha ăn mặn, đời con khát nước”.

“Đã qua rồi thời kỳ phát triển kinh tế dựa vào tài nguyên và lao động giá rẻ. Đã kinh doanh thì không thể để đời cha ăn mặn, đời con khát nước. Trong xu hướng mới, nền kinh tế bao dung là không ai bị bỏ lại phía sau. Đó là sự lựa chọn tất yếu, là giấy thông hành cho doanh nghiệp bước vào thời kỳ mới. Hãy phát triển bền vững ngay từ khi còn là doanh nghiệp siêu nhỏ.”

Doanh nghiệp nhỏ cần được doanh nghiệp lớn dìu dắt

Hơn 30 năm sau Đổi mới, đội ngũ doanh nhân Việt Nam đã có những bước trưởng thành và ngày càng đông đảo. Tuy nhiên, giờ đây cộng đồng doanh nhân đứng trước cơ hội cũng như thách thức không nhỏ là hội nhập với quốc tế. Hội nhập kinh tế quốc tế là việc của chính doanh nhân và doanh nghiệp, Chính phủ chỉ có thể tạo môi trường và góp phần định hướng cho doanh nghiệp, việc thành bại trong hội nhập là việc của doanh nhân.

Điều quan trọng và cũng thuận lợi nhất nhất với doanh nhân hiện nay là Đảng và Nhà nước đang thúc đẩy đổi mới thể chế; quá trình hội nhập kinh tế quốc tế vẫn đang tiếp tục. Muốn phát triển trong bối cảnh như vậy, doanh nghiệp phải nâng cao các chuẩn mực để vươn tới chuẩn mực toàn cầu, dù là doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) hay doanh nghiệp siêu nhỏ.

Theo ông Vũ Tiến Lộc, so với những năm trước đây, doanh nhân Việt Nam cũng đã dày dạn trên thương trường hơn. Cải cách về thể chế cũng như việc mở cửa hội nhập buộc các doanh nghiệp và doanh nhân phải cạnh tranh với các doanh nghiệp quốc tế ngay tại thị trường Việt Nam.

“Đội ngũ doanh nhân Việt Nam là đội ngũ có đầy năng lượng và tinh thần sáng tạo, chính phẩm chất này rất phù hợp với nhu cầu phát triển trong giai đoạn mới, giai đoạn của nền kinh tế sáng tạo. Tôi hy vọng họ sẽ tạo nên sự đột phá mới với sự dẫn đường của công cuộc cải cách thể chế và sự thúc đẩy của quá trình hội nhập”, ông Vũ Tiến Lộc nói.

"Cải cách về thể chế cũng như việc mở cửa hội nhập buộc các doanh nghiệp và doanh nhân phải cạnh tranh với các doanh nghiệp quốc tế ngay tại thị trường Việt Nam".

Tuy nhiên, cũng cần nhìn nhận thẳng thắn trong cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam hiện nay, đó là sự liên kết giữa các doanh nghiệp lớn và DNNVV cũng như doanh nghiệp siêu nhỏ đang là một vấn đề. Làm thế nào để các doanh nghiệp lớn có thể liên kết được với cộng đồng DNNVV, điều này cần sự nỗ lực của hai bên, các doanh nghiệp lớn cũng cần thể hiện trách nhiệm của mình, đồng thời DNNVV và doanh nghiệp siêu nhỏ cũng cần ý thức vươn lên.

“Các DNNVV và doanh nghiệp siêu nhỏ cũng phải được quốc tế hóa, muốn vậy họ phải vươn tới chuẩn mực quốc tế và có được sự độc đáo riêng, gắn với nền kinh tế đa dạng với những thế mạnh nổi trội của Việt Nam như nông nghiệp, du lịch,…”, ông Vũ Tiến Lộc chia sẻ.

Cũng theo ông Vũ Tiến Lộc, giải quyết việc làm cho lao động, đặc biệt là lao động nông thôn đang trở thành vấn đề lớn của nền kinh tế Việt Nam. Muốn giải quyết vấn đề này chỉ còn cách phát triển các DNNVV và doanh nghiệp siêu nhỏ. Do vậy, việc phát triển loại hình doanh nghiệp này không chỉ thúc đẩy phát triển kinh tế mà còn giải quyết các vấn đề của xã hội.

Trong nền kinh tế hiện nay, 98% số lượng doanh nghiệp DNNVV và doanh nghiệp siêu nhỏ. Ngoài 500.000 doanh nghiệp đã đăng ký thành lập, Việt Nam còn có khoảng 4,5 triệu hộ kinh tế gia đình, chủ yếu ở khu vực nông thôn.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet