Ớt Rồng Komodo

Ớt Rồng Komodo cay nhất từng được bán tại các siêu thị ở Anh sẽ chạm kệ vào cuối năm nay.

Đây là loại ớt đo được 1,4 triệu Scoville trên thang nhiệt Scoville so với 3.500 Scovilles của ớt thông thường. 

Ông Salvatore Genovese, ở Blunham, Bedfordshire lai tạo thành công ớt Rồng Komodo trong 15 năm qua.

Theo B.Ngân/ CAĐN online (Dailymail)

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet