PGĐ Sở TNMT Hà Nội: "Không bắt người mua nhà làm con tin" ở dự án sai phạm

N. Huyền

Đối với những dự án chủ đầu tư có sai phạm nhưng người dân đã hoàn tất thủ tục tài chính, chủ trương của Thành phố là “không bắt dân làm con tin”, đảm bảo quyền lợi của người mua nhà, sai phạm của chủ đầu tư sẽ được xử lý riêng.
Đây là thông tin được ông Nguyễn Hữu Nghĩa, PGĐ Sở Tài nguyên & Môi trường Hà Nội cho biết tại buổi họp giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức vào chiều nay 4/4.
PGĐ Sở TNMT Hà Nội:
PGĐ Sở Tài nguyên & Môi trường Hà Nội Nguyễn Hữu Nghĩa

Theo đó, tính đến ngày 28/2/2017, trên địa bàn thành phố đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất cho các hộ gia đình, cá nhân trong khu dân cư được 1.299.852 thửa; đã bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước và cấp giấy chứng nhận cho 154.160 căn (đạt 92%); cấp giấy chứng nhận cho người mua nhà tại các dự án phát triển nhà ở được 146.884 căn (đạt 82,4%); cấp giấy chứng nhận cho người mua nhà ở chung cư tại định cư được 9.527 căn (đạt 69,9%); cấp giấy chứng nhận cho hộ gia đình cá nhân sau dồn điền đổi thửa được 606.251 trường hợp (đạt 96,6%); cấp giấy chứng nhận cho tổ chức sử dụng đất, đất tôn giáo, tín ngưỡng; trong đó, đối với các tổ chức được 13.726 trường hợp (đạt 71,3%), đối với các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo đã đạt 358 giấy (đạt 7,2%).

Theo đánh giá của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn thành phố nói chung và nhiều quận, huyện nói riêng đã có kết quả chuyển biến tích cực rõ nét. Kết quả đạt được đã phản ánh sự quyết tâm vào cuộc ngay từ đầu, sự lanh đạo, chỉ đạo thường xuyên của Thành ủy, HĐND, sự triển khai quyết liệt hiệu quả của UBND TP và các ngành...

Để đảm bảo cơ bản hoàn thành việc đăng ký, cấp giấy chứng nhận cho người dân, ông Nghĩa cho biết, trong thời gian tới, thành phố sẽ tiếp tục tổng hợp khó khăn, vướng mắc để đề xuất Chính phủ, các bộ, ngành trung ương xử lý triệt để.

Đối với những dự án chủ đầu tư có sai phạm nhưng người dân đã hoàn tất thủ tục tài chính, ông Nghĩa cho biết chủ trương của Thành phố là “không bắt dân làm con tin”, do đó với những dự án này sẽ tách bạch thành hai phần rõ ràng. Theo đó, đảm bảo quyền lợi của người mua nhà nếu đã hoàn tất các thủ tục tài chính còn những sai phạm của chủ đầu tư sẽ được xử lý riêng.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet