Phải tăng cường công tác đưa thông tin về cơ sở

Nam Phương

Đó là một trong những kiến nghị đáng chú ý của lãnh đạo Bộ TT&TT tại buổi tiếp và làm việc với Ban dân vận Trung ương tại Hà Nội, sáng ngày 19/11/2015.

Tại buổi tiếp và làm việc với Ban dân vận Trung ương do đồng chí Lò Văn Giàng, Phó Trưởng Ban dân vận làm trưởng đoàn, Thứ trưởng Bộ TT&TT cùng các Cục, Vụ và đơn vị trực thuộc Bộ TT&TT đã báo cáo, trao đổi và kiến nghị những vấn đề chính liên quan đến việc thực hiện chủ trương của Đảng và chính sách của Nhà nước về công tác dân tộc tại Bộ TT&TT. Theo Thứ trưởng Trương Minh Tuấn, công tác dân tộc là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Đảng và Nhà nước. Bộ TT&TT là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý Nhà nước trực tiếp 5 lĩnh vực Báo chí – Xuất bản; Phát thanh- Truyền hình – Thông tin đối ngoại – Thông tin cơ sở; CNTT –TT; Tần số Vô tuyến điện; Bưu chính…, trong đó lĩnh vực nào cũng gắn với công tác dân tộc.

Thứ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn: Thông qua các Chương trình mục tiêu quốc gia được Bộ TT&TT tham gia triển khai, rất đông đồng bào dân tộc, đồng bào nghèo tại các địa bàn khó khăn như Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ đã được hưởng lợi.

Trong những năm qua, Bộ TT&TT đã quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết 24-NQ/TW (năm 2003) về công tác dân tộc; Nghị quyết 25/NQ/TW (năm 2013) về Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới, Bộ TT&TT với vai trò và chức năng quản lý của mình đã thực hiện đồng bộ công tác dân tộc gắn với các nhiệm vụ của Bộ. Cụ thể, công tác báo chí xuất bản với nhiệm vụ đưa sách báo về địa phương phục vụ đồng bào; công tác đưa thông tin về cơ sở gắn với phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng tại các địa phương, nhất là các vùng sâu, vùng xa, biên giới hải đảo….Thông qua các Chương trình mục tiêu quốc gia được Bộ TT&TT tham gia triển khai (Chương trình đưa thông tin về cơ sở; Chương trình viễn thông công ích…), rất đông đồng bào dân tộc, đồng bào nghèo tại các địa bàn khó khăn như Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ đã được hưởng lợi.

Đánh giá cao những kết quả Bộ TT&TT đã đạt được trong công tác dân tộc, đồng chí Lò Văn Giàng chia sẻ thêm những vấn đề Bộ TT&TT cần lưu ý về công tác dân tộc trong tình hình mới. Đồng chí Lò Văn Giàng Chia sẻ, hiện nay mạng xã hội phát triển như vũ bão, đồng bào các dân tộc trước nay một lòng đi theo Đảng, Bác Hồ. Nay nếu những thông tin sai trái không được kiểm chứng đến với bà con sẽ dễ dẫn đến những hiểu lầm, ảnh hưởng không tốt tới khối đại đoàn kết toàn dân tộc, ảnh hưởng tới an ninh chính trị tại các địa phương. Đồng quan điểm với đồng chí Lò Văn Giàng, Thứ trưởng Trương Minh Tuấn chia sẻ thêm: Giai đoan 2016-2020, Chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở không còn mà được lồng ghép vào 2 Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Tuy nhiên, trong chương trình xây dựng nông thôn mới, Chính phủ cần có hạng mục riêng đầu tư cho hệ thống truyền thanh cơ sở.

“Nếu tại các đô thị, hệ thống truyền thanh cơ sở ít được chú ý, có khi còn bị người dân phản ứng thì tại các vùng nông thôn hệ thống truyền thanh lại rất cần thiết. Những bản tin tuyên truyền chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; Thông tin về công tác dân tộc, phòng chống buôn người, thông tin đối ngoại cho tới những bản tin thông báo lũ lụt, xả lũ, nhằm giảm thiểu thiệt hại cho đồng bào lại vô cùng cần thiết. Chính vì vậy, trong Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Nhà nước cần quan tâm tăng cường công tác đầu tư cho hệ thống truyền thanh cơ sở, xây dựng cơ chế đãi ngộ hợp lý cho đội ngũ cán bộ truyền thanh địa phương gắn với các chương trình lồng ghép xây dựng nông thôn mới theo hướng hiệu quả, bền vững, tránh chồng chéo lãng phí trong thời gian tới…”, Thứ trưởng Trương Minh Tuấn nói.

  • Tag:
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet