“Phải thay đổi giáo dục để phát triển nhân lực trong kỷ nguyên số”

Tuệ Minh

Trong buổi họp báo công bố Báo cáo về các xu thế ở khu vực APEC, Giám đốc Cơ quan hỗ trợ chính sách APEC (PSU), tiến sĩ Denis Hew đã có những chia sẻ thiết yếu về chủ đề phát triển nguồn nhân lực trong kỷ nguyên số.

Trả lời câu hỏi của phóng viên Infonet về việc PSU đã hỗ trợ APEC như thế nào về phát triển nguồn nhân lực trong kỷ nguyên số, một trong những chương trình nghị sự trọng tâm của hội nghị SOM 2, Giám đốc PSU, Tiến sĩ Denis Hew cho biết: “Tôi nghĩ đây là một vấn đề hết sức quan trọng. PSU cũng đang hỗ trợ nhiều hoạt động của các nền kinh tế thành viên, ví dụ như trong báo cáo chính sách kinh tế APEC năm nay, chúng tôi đã đề cập đến cải cách cơ cấu và phát triển nguồn nhân lực trong đó vấn đề bao trùm là phát triển kỹ năng trong kỷ nguyên số. Chúng tôi cũng dành một chủ đề đặc biệt để phân tích về tác động của công nghệ số tới việc làm và chúng tôi đã có được những kết quả khá hỗn hợp, đó là nó vừa tạo ra nhiều việc làm mới nhưng cũng gây ra tình trạng thất nghiệp”.

Theo tiến sĩ Denis Hew, một trong những giải pháp hàng đầu đối phó với tác động trái chiều của kỷ nguyên công nghệ số, đó là cải cách giáo dục. “Các trường đại học cần xem xét lại chương trình giáo dục – đào tạo. Các phương thức giáo dục, khung chương trình đào tạo cũng cần phải thay đổi cho phù hợp với thời đại mới. Có một thực tế là nhiều sinh viên đại học đã chọn học các chuyên ngành mà có thể không còn phù hợp khi họ ra trường. Vì vậy, làm thế nào để hài hòa giữa cung và cầu về nguồn nhân lực chính là vấn đề cần được các nền kinh tế thành viên APEC xem xét nghiêm túc”, ông Denis Hew chia sẻ.

“Phải thay đổi giáo dục để phát triển nhân lực trong kỷ nguyên số” - ảnh 1
Tiến sĩ Denis Hew trong buổi họp báo công bố báo cáo của PSU về toàn cầu hóa. Ảnh: Xuân Phú

Báo cáo của PSU cho biết, toàn cầu hóa và thương mại quốc tế đã đóng góp vào việc gia tăng mạnh mẽ thịnh vượng và phúc lợi của nhân loại trong 50 năm qua. Việc trao đổi hàng hóa, công nghệ và thông tin nhờ quá trình toàn cầu hóa đã cải thiện một cách sâu rộng mức sống và giảm nghèo trên toàn thế giới.

Báo cáo của PSU đã phân tích số liệu thương mại và việc làm của 125 nền kinh tế trong giai đoạn 2000-2014 về tương quan cụ thể giữa xuất khẩu và việc làm, thừa nhận không phải ai cũng được hưởng lợi từ toàn cầu hóa. Kết quả cho thấy xuất khẩu tăng 10% thì việc làm dành cho người lao động có kỹ năng thấp kém hoặc trung bình giảm 1,1 đến 2,1%.

PSU khẳng định toàn cầu hóa không phải liều thuốc để giải quyết mọi bất bình đẳng xã hội; nhưng sự thịnh vượng, thông tin và giao lưu con người có được nhờ quá trình toàn cầu hóa có thể được sử dụng để bảo đảm phân phối một cách công bằng hơn những cơ hội và lợi ích. “Bản thân toàn cầu hóa sẽ không dẫn tới một xã hội công bằng và bình đẳng hơn. Để đạt được điều đó, cần tới nỗ lực của các nhà hoạch định chính sách và ý chí của các chính trị gia để chuyển hóa cơ hội thành hiện thực”, báo cáo nêu rõ.

Trong khi đó, APEC chuẩn bị bước vào thập niên thứ tư trong bối cảnh thế giới đang chuyển biến nhanh chóng và sâu sắc. Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, đặc biệt là công nghệ số, đang làm thay đổi bức tranh kinh tế toàn cầu. Công nghệ đang làm cho nhân loại trở nên kết nối và gắn kết hơn, tạo nhiều cơ hội phát triển, song cũng tạo ra không ít thách thức.

Chính vì vậy, PSU khuyến nghị cần có các chính sách điều chỉnh liên quan thương mại để hỗ trợ những người lao động bị thua thiệt bởi toàn cầu hóa và công nghệ số. Trên phương diện kinh tế, các chính sách này bao gồm việc tạo điều kiện cho người dân liên tục được đào tạo và tái đào tạo các kỹ năng, hỗ trợ tạm thời cho các hộ gia đình bị tác động bởi thất nghiệp cơ cấu, cũng như tạo điều kiện tiếp cận vốn để khởi nghiệp. Ở tầm toàn cầu đó là các điều chỉnh chính sách thương mại dựa trên luật lệ nhằm khuyến khích hội nhập sâu rộng hơn vào thị trường quốc tế, vì nếu nền kinh tế đó tham gia vào thị trường toàn cầu sẽ hỗ trợ quá trình điều chỉnh trong nước.

Trước đó, ngày 15/5, cuộc Đối thoại chính sách cao cấp về phát triển nguồn nhân lực trong kỷ nguyên kỹ thuật số trong khuôn khổ SOM 2 và các cuộc họp liên quan đã diễn ra ở Hà Nội.

Theo Ban Thư ký Quốc gia APEC 2017, ''Đối thoại chính sách cao cấp về phát triển nguồn nhân lực trong kỷ nguyên kỹ thuật số'' được coi là điểm nhấn của APEC 2107. Bởi nguồn nhân lực luôn là một trong những giải pháp đột phá trong quá trình phát triển của các nền kinh tế trong cộng đồng APEC nói chung và Việt Nam nói riêng.

Đối thoại tập trung vào ba lĩnh vực chủ yếu: tương lai việc làm, thị trường lao động trong kỷ nguyên số những vấn đề đặt ra đối với các nền kinh tế APEC; trong bối cảnh kỷ nguyên số và cách mạng công nghiệp lần thứ 4, vấn đề đặt ra đối với đào tạo nghề như thế nào về mặt chính sách, tổ chức thực hiện và mô hình; vấn đề về an sinh xã hội (những chính sách cần can thiệp và những nội dung cần điều chỉnh).

Đại biểu các nền kinh tế APEC đã xem xét Khung phát triển nguồn nhân lực trong kỷ nguyên số nhằm đưa ra một loạt các chính sách và biện pháp thích hợp nhằm hỗ trợ các nền kinh tế chuẩn bị cho những người tham gia thị trường lao động về những thách thức và cơ hội trong việc làm hiện tại và xa hơn trong tương lai, góp phần vào những sáng kiến và đóng góp của APEC vào những nỗ lực toàn cầu, bao gồm cả sáng kiến của ILO “Tương lai việc làm” và những nỗ lực nhằm đạt được Mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên Hợp Quốc, cũng như tăng cường sự thịnh vượng chung cho khu vực. Khung này sẽ được báo cáo lên Hội nghị Bộ trưởng APEC và Hội nghị các Nhà Lãnh đạo Kinh tế vào tháng 11 tới tại Đà Nẵng. 

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet