Phân công lĩnh vực phụ trách của Chủ tịch và 5 Phó chủ tịch UBND TP.HCM

Nguyễn Cường

Sau khi kiện toàn nhân sự cao cấp bằng việc bầu thêm 2 vị Phó chủ tịch UBND TP.HCM vào ngày 21/4 vừa qua, mới đây UBND TP.HCM đã có thông báo điều chỉnh phân công công tác các thành viên UBND TP nhiệm kỳ 2011 – 2016.
Ông Nguyễn Thành Phong - Chủ tịch UBND TP.HCM.

Cụ thể, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong sẽ chỉ đạo, điều hành và quản lý chung các hoạt động của UBND TP.

Ông sẽ trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực: chiến lược, quy hoạch tổng thể phát triển TP; công tác tổ chức - cán bộ; an ninh, nội chính; kế hoạch và đầu tư; thanh tra; cải cách hành chính; đối ngoại…

Ngoài ra ông còn là người trực tiếp chỉ đạo Chương trình phòng, chống tham nhũng; công trình xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm và các công trình trọng điểm KT-XH, quốc phòng an ninh của TP.

Ông Lê Thanh Liêm (thứ 2 từ phải sang) -  Phó chủ tịch UBND TP.HCM.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Thanh Liêm được giao giúp ông Nguyễn thành Phong phụ trách công tác đối ngoại và trực tiếp xử lý công việc của ông Nguyễn Thành Phong khi ông Phong đi công tác.

Ông Lê Thanh Liêm cũng trực tiếp phụ trách các lĩnh vực: công nghiệp; các khu chế xuất, khu công nghiệp và cụm công nghiệp; công tác sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước; quản lý doanh nghiệp nhà nước; nông nghiệp và phát triển nông thôn; thủy lợi, phòng, chống lụt bão; xét duyệt các dự án đầu tư trong nước thuộc lĩnh vực và đơn vị phụ trách; xét duyệt tất cả các dự án đầu tư nước ngoài trên địa bàn TP…

Ông Liêm còn được giao chỉ đạo Chương trình nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng lực cạnh tranh của kinh tế TP; Chương trình đổi mới và sắp xếp doanh nghiệp nhà nước; Chương trình xây dựng nông thôn mới; Chương trình giống cây, giống con chất lượng cao; Công trình Khu Công nghệ cao…

Ông Lê Văn Khoa - Phó chủ tịch UBND TP.HCM.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Văn Khoa được giao trực tiếp phụ trách các lĩnh vực: quy hoạch, quản lý, phát triển đô thị; xây dựng; quản lý đất đai - tài nguyên và môi trường; giao thông, vận tải; cấp, thoát nước; quản lý nhà…

Ông cũng là người chỉ đạo các chương trình như: nhà ở; xử lý rác; giảm ngập nước; thực hiện Kế hoạch ứng phó với biến đổi khí hậu; nước sạch cho sinh hoạt của nhân dân nội thành và ngoại thành; giảm ùn tắc giao thông, giảm tai nạn giao thông; giảm ô nhiễm môi trường…

Ông Trần Vĩnh Tuyến - Phó chủ tịch UBND TP.HCM.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Trần Vĩnh Tuyến sẽ giúp Chủ tịch UBND TP phụ trách công tác cải cách hành chính, kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản và trực tiếp phụ trách các lĩnh vực: tài chính - ngân sách; ngân hàng; thuế; quản lý công sản; thương mại, dịch vụ; du lịch; bưu chính, viễn thông; công nghệ thông tin…

Ông Trần Vĩnh Tuyến cũng sẽ trực tiếp chỉ đạo các chương trình: cải cách hành chính; thực hành tiết kiệm, phòng, chống lãng phí; hội nhập kinh tế quốc tế; người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam; bình ổn thị trường các mặt hàng thiết yếu; phát triển bán buôn, bán lẻ, thương mại điện tử…

Bà Nguyễn Thị Thu - Phó chủ tịch UBND TP.HCM.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thị Thu sẽ trực tiếp phụ trách các lĩnh vực: giáo dục và đào tạo; văn hóa, thể dục thể thao; xuất bản - báo chí; y tế, quản lý dược; vệ sinh an toàn thực phẩm; lao động - thương binh và xã hội; công tác giảm nghèo bền vững; quản lý công chức, viên chức; công tác thi đua - khen thưởng…

Bà cũng là người chỉ đạo các chương trình, công trình như: nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; Chương trình mục tiêu 3 giảm; Công viên Lịch sử Văn hóa Dân tộc; Khu liên hợp thể dục thể thao Rạch Chiếc.

Ông Huỳnh Cách Mạng - Phó chủ tịch UBND TP.HCM.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Huỳnh Cách Mạng được phân công giúp Chủ tịch UBND TP phụ trách lĩnh vực an ninh, nội chính; công tác thanh tra.

Ông còn trực tiếp phụ trách các lĩnh vực: hành chính tư pháp; công tác dân tộc, tôn giáo; phòng cháy và chữa cháy; cứu hộ, cứu nạn; phụ trách chung công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn TP. Ông cũng là người trực tiếp giải quyết những trường hợp khiếu nại, tố cáo; quan hệ phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân TP, Tòa án nhân dân TP và Cục Thi hành án Dân sự…

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet