Phấn đấu đến năm 2020, tổng dư nợ thị trường trái phiếu đạt 38% GDP

Hải Yến

Theo mục tiêu kế hoạch xây dựng và phát triển thị trường trái phiếu Việt Nam của Bộ Tài chính, đến năm 2020, tổng dư nợ thị trường trái phiếu đạt 38% GDP.

Bộ Tài chính cho biết, trong những năm qua, thị trường trái phiếu đã đạt được những thành tựu to lớn, đóng vai trò là kênh huy động vốn hiệu quả cho nên kinh tế.

Trong thời gian tiếp theo, để tiếp tục xây dựng và phát triển thị trường trái phiếu một cách bền vững, thanh khoản cao, và từng bước tiếp cận với các thông lệ, chuẩn mực quốc tế để trở thành một kênh huy động vốn quan trọng, an toàn, hiệu quả cho nền kinh tế với mục tiêu cụ thể là tổng dư nợ thị trường trái phiếu đạt 38% GDP trong năm 2020, Bộ Tài chính sẽ tập trung vào 6 giải pháp, cụ thể:

Trước hết, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục hoàn thiện khung khổ pháp lý cho thị trường trái phiếu để đảm bảo phù hợp với sự phát triển của thị trường và thông lệ quốc tế. 

Đối với trái phiếu Chính phủ, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục nghiên cứu ban hành các sản phẩm mới để đa dạng hoá sản phẩm trên thị trường. Tiếp tục nghiên cứu cơ chế hỗ trợ thanh khoản để thành lập hệ thống nhà tạo lập thị trường từ hệ thống thành viên đấu thầu trái phiếu Chính phủ.

Đồng thời tiếp tục nghiên cứu trình Chính phủ ban hành Nghị định Quỹ hưu trí tự nguyện để thúc đẩy nhu cầu đầu tư dài hạn trên thị trường trái phiếu.

Giải pháp tiếp theo là phối hợp với Ngân hàng Nhà nước (NHNN) trong việc điều hành thị trường tài khoá và thị trường tiền tệ, đảm bảo lãi suất phát hành trái phiếu và lãi suất tiền tệ được ổn định, ít biến động lớn.

Giải pháp nữa là phát triển hệ thống nhà đầu tư: Khuyến khích phát triển hệ thống nhà đầu tư dài hạn trên thị trường như Quỹ hưu trí, các công ty bảo hiểm... giảm dần sự phụ thuộc vào hệ thống các ngân hàng thương mại. Tiếp tục xây dựng lộ trình thu hút nhà đầu tư nước ngoài.

Cùng với giải pháp phát triển hệ thống nhà tạo lập thị trường trên cơ sở hệ thống thành viên đấu thầu trái phiếu Chính phủ. Giải pháp về phát triển hệ thống công nghệ thông tin và xây dựng hệ thống thông tin dữ liệu của thị trường trái phiếu doanh nghiệp để tăng cường tính công khai minh bạch, thúc đẩy sự phát triển của thị trường trái phiếu doanh nghiệp.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet