Phấn đấu đưa công tác tư pháp lên tầm cao mới trước năm 2020

Nguyễn Duyên

Trong 2 ngày 26 - 27/8/2015, Đảng bộ Bộ Tư pháp tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ X,nhiệm kỳ 2015 – 2020 với chủ đề “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và Đảng viên, phấn đấu đưa công tác tư pháp lên tầm cao mới trước năm 2020.

Đảng bộ Bộ Tư pháp hiện có gần 4.000 đảng viên; 36 tổ chức đảng trực thuộc. Nhìn chung, đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ chuyên môn cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt các nhiệm vụ do Đảng phân công.

Nhiệm kỳ qua, Đảng ủy Bộ Tư pháp đã nỗ lực phấn đấu đạt được những kết quả quan trọng; vai trò, vị thế của cấp ủy được củng cố và tăng cường; các tổ chức đảng được kiện toàn, nâng cấp, đội ngũ đảng viên không ngừng lớn mạnh; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên từng bước được nâng lên. 

Hoạt động của Đảng bộ và các cấp ủy trực thuộc có chuyển biến tích cực, đi vào nề nếp, chất lượng, hiệu quả; sự đoàn kết trong Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và các cấp ủy Đảng được tăng cường; chức năng, nhiệm vụ và mối quan hệ công tác được phân định rõ hơn; công tác phối hợp ngày càng hiệu quả; phương thức lãnh đạo được đổi mới. Đảng bộ Bộ Tư pháp từ năm 2010 đến nay liên tục đạt danh hiệu “Đảng bộ trong sạch, vững mạnh”; năm 2010, 2011, 2012 được Đảng bộ Khối tặng Bằng khen là “Đảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu”…

Ban chấp hàng Đảng bộ Bộ Tư pháp khóa mới ra mắt đại hội

Đại hội xác định phương hướng nhiệm kỳ 2015 – 2020 của Đảng bộ Bộ Tư pháp: Tiếp tục triển khai đồng bộ, toàn diện thi hành Hiến pháp năm 2013; xây dựng, thẩm định bảo đảm tiến độ, chất lượng 100% các đề án văn bản được giao, phấn đấu xóa bỏ tình trạng nợ đọng đề án, văn bản; đổi mới, nâng cao chất lượng công tác phổ biến giáo dục pháp luật. Xây dựng, hoàn thiện thể chế và nhất là tổ chức thi hành pháp luật; Cải cách các lĩnh vực pháp luật, tư pháp, hành chính…

Xây dựng Đảng bộ Bộ Tư pháp thật sự trong sạch, vững mạnh, thực hiện thường xuyên, thiết thực, hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” gắn với thực hiện Chỉ thị 03 về đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, nâng cao sức chiến đấu của các tổ chức đảng và phát huy vai trò tiên phong gương mẫu của đảng viên. Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác chính trị tư tưởng, tạo sự chuyển biến rõ nét, phòng ngừa, ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên…

Đại hội cũng tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ khóa X gồm 27 đồng chí, bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương gồm 4 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết. Bí thư Đảng ủy Bộ nhiệm kỳ mới là đồng chí Phan Chí Hiếu, 2 Phó Bí thư Đảng ủy Bộ là đồng chí Nguyễn Khánh Ngọc và đồng chí Nguyễn Kim Tinh; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra là đồng chí Lê Tiến Châu.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet