Pháp luật về kiểm soát xuất nhập cảnh phòng ngừa buôn bán người

Hiền Anh

Tăng cường kiểm soát xuất, nhập cảnh và vận chuyển thương mại qua biên giới được xác định là một trong những biện pháp phòng ngừa buôn bán người quan trọng.

Việc kiểm soát xuất, nhập cảnh, vận chuyển thương mại qua biên giới hiện nay chủ yếu được điều chỉnh bởi các văn bản sau:

Luật Biên giới quốc gia năm 2003;

Pháp lệnh số 24/2000/PL-UBTVQH10 về nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam năm 2000;

Nghị định số 21/2001/NĐ-CP ngày 28/05/2001 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam;

Nghị định số 32/2005/NĐ-CP ngày 14/03/2005 của Chính phủ về quy chế cửa khẩu biên giới đất liền;

Thông tư số 181/2005/TT-BQP ngày 17/11/2005 của Bộ Quốc phòng hướng dẫn thực hiện Nghị định 32/2005/NĐ-CP về quy chế cửa khẩu biên giới đất liền;

Nghị định số 161/2003/NĐ-CP ngày 18/12/2003 của Chính phủ về quy chế khu vực biên giới biển.

 

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet