Phát động cuộc thi viết về nông thôn mới gắn với tái cơ cấu nông nghiệp

Bình Minh

Lễ phát động cuộc thi “Báo chí viết về nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp” giai đoạn 2017 – 2020 vừa diễn ra chiều 22/6/2017, tại Hà Nội. .

Tới dự có Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường, Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Minh Hồng, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Thuận Hữu, cùng nhiều lãnh đạo Bộ, ngành, cơ quan báo chí.

Cuộc thi “Báo chí viết về nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp” giai đoạn 2017 – 2020 do Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn phối hợp với Bộ Thông tin & Truyền thông và Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức. Thứ trưởng Bộ TT&TT Hoàng Vĩnh  Bảo là Phó Trưởng Ban Chỉ đạo cuộc thi.

Cuộc thi được tổ chức từ năm 2017 đến năm 2020, được bình xét hàng năm và tổng kết cuối giai đoạn, gắn với tổng kết phong trào thi đua Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ chính thức phát động cuộc thi.

Chính thức phát động cuộc thi, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ nhấn mạnh vai trò, ý nghĩa của cuộc thi và vai trò của truyền thông báo chí trong xây dựng nông thôn mới: “Truyền thông báo chí có vai trò quan trọng trong phản biện để xây dựng chính sách sát thực tiễn. Báo chí là kênh thông tin quan trọng để tăng cường đối thoại giữa cơ quan quản lý nhà nước với nông dân, chủ thể xây dựng nông thôn mới, qua đó phát huy dân chủ, hiệu quả trong xây dựng nông thôn mới, tái cơ cấu nông nghiệp”.

Cũng theo Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, đây là cuộc thi có ý nghĩa, góp phần tăng cường hơn nữa sự quan tâm của các cơ quan báo chí để góp phần tạo sự đồng thuận và hưởng ứng của xã hội đối với chương trình xây dựng nông thôn mới và cơ cấu lại ngành nông nghiệp trong giai đoạn mới.

Toàn cảnh lễ phát động cuộc thi

Thể lệ cuộc thi

Các tác phẩm báo chí tham dự (gồm cả 4 loại hình: báo hình, báo nói, báo in, báo điện tử) tập trung phản ánh những nội dung gồm: Chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và Chương trình Cơ cấu lại ngành nông nghiệp; Những kết quả nổi bật và những thành tựu về xây dựng nông thôn mới, cơ cấu lại ngành nông nghiệp, về phát triển kinh tế tập thể trên cả nước;

Gương điển hình, mô hình mới, cách làm hay đạt hiệu quả tích cực trong xây dựng nông thôn mới, cơ cấu lại ngành nông nghiệp, trong phát triển kinh tế tập thể, các gương điển hình trong phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”;

Phản ánh thực trạng khó khăn, bất cập, những biểu hiện tiêu cực, các vấn đề bức xúc trong xã hội về xây dựng nông thôn mới và cơ cấu lại ngành nông nghiệp.

Các tác phẩm được xét chọn năm 2017 được đăng tải trên báo chí từ ngày 1/1/2017 đến 20/10/2017; Các tác phẩm được xét chọn năm 2018 được đăng tải từ ngày 21/10/2017 đến 20/10/2018; Các tác phẩm được xét chọn năm 2019 được tính từ ngày 21/10/2018 đến 20/10/2019;

Các tác phẩm được xét chọn năm 2020 phục vụ tổng kết cuộc thi tính từ ngày 1/1/2017 đến 20/10/2020. Các tác phẩm đã được xét chọn các năm trước được tham gia xét chọn tổng kết giai đoạn.

Việc tổ chức chấm giải được bắt đầu từ ngày 21/10 hàng năm. Giải thưởng hàng năm được công bố dự kiến vào dịp tổ chức Ngày truyền thống Ngành Nông nghiệp & Phát triển nông thôn (14/11) tại Hà Nội.

Địa chỉ nhận bài dự thi: Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương, số 2 Ngọc Hà, Hà Nội; hoặc thư điện tử nongthonmoi@mard.gov.vn.

Thông tin về cuộc thi có tại Cổng thông tin Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (http://nongthonmoi.gov.vn).

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet