Phát động phong trào không hút thuốc lá tại cơ sở khám chữa bệnh

Khánh Ngọc

Theo kế hoạch của UBND tỉnh về thực hiện luật phòng chống tác hại thuốc lá, UBND tỉnh Ninh Bình đã giao cho Sở Y tế tỉnh làm tốt chức năng là cơ quan thường trực về PC THTL của tỉnh.

Theo đó, Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các Sở, ban ngành, đoàn thể; UBND các huyện, thành phố hướng dẫn và triển khai thực hiện Kế hoạch này đảm bảo thực hiện đạt kết quả các mục tiêu đề ra.

Phát động và duy trì phong trào thi đua "Không hút thuốc lá tại bệnh viện/ cơ sở khám chữa bệnh" trong toàn ngành y tế. Chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức xây dựng mô hình điểm "Bệnh viện không khói thuốc lá";

Chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai, giám sát thực hiện quy định cấm hút thuốc trong khuôn viên các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;

Tham mưu Ban Chỉ đạo PC THTL tỉnh thành lập Đoàn Thanh, kiểm tra, giám sát liên ngành về PC THTL của tỉnh;

Phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Ninh Bình, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch, Sở Giáo dục và Đào tạo, Liên Đoàn Lao động tỉnh, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Trường Đại học Hoa Lư... tổ chức các hoạt động tuyên truyền, tập huấn, phổ biến kiến thức về tác hại của thuốc lá, lợi ích của môi trường không khói thuốc, các quy định của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá và các văn bản hướng dẫn...

  • Tag:
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet