Phát hành trái phiếu Chính phủ có thêm sự cạnh tranh

Nguyễn Tuân

Mặc dù Kho bạc Nhà nước tiếp tục gọi thầu trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 5 năm với khối lượng lớn, nhưng sự quan tâm của thị trường đã có phần giảm bớt.

Cụ thể, khối lượng gọi thầu trong tuần qua là 7.000 tỷ đồng nhưng khối lượng đặt thầu đã giảm đáng kể so với các tuần trước đó và chỉ trúng thầu 75% tại mức lãi suất 6,07%/năm, không đổi so với lần trúng thầu gần nhất.

Theo nhận định của bà Trần Hải Yến, chuyên viên phân tích vĩ mô CTCK Bảo Việt, nguyên nhân có thể do hai tổ chức, ngoài Kho bạc Nhà nước là Ngân hàng Chính sách xã hội (VBSP) và Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) đã tổ chức phát hành trái phiếu trở lại trong tuần qua. Trái phiếu của hai tổ chức này có độ hấp dẫn nhất định so với trái phiếu của Kho bạc Nhà nước cùng kỳ hạn do lãi suất cao hơn từ 0,16-0,65%.

Với diễn biến mới này, bà Trần Hải Yến dự báo lực cầu cho các phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ trong thời gian tới có thể sẽ phân tán do nhà đầu tư có nhiều lựa chọn hơn. Theo đó, nhiều khả năng lãi suất trúng thầu sẽ tăng nhẹ hoặc đi ngang so với mức hiện tại.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet