Phát hiện hàng loạt sai phạm của Viện Trang thiết bị và Công trình y tế

Nguyễn Cường

Nhưng thiếu sót về thẩm định chất lượng trang thiết bị y tế, đấu thầu và quản lý tài chính của đơn vị này đã bị Thanh tra Chính phủ nêu ra trong kết luận vừa công bố ngày 6/1.

Quyết định thanh tra được ký bởi ông Đặng Công Huẩn - Phó tổng thanh tra Chính phủ. Ảnh: Ngọc Giang

Thiếu sót của Bộ

Ngày 6/1 Thanh tra Chính phủ (TTCP) đã có Kết luận thanh tra công tác quản lý nhà nước về trang thiết bị và công trình y tế tại Bộ Y tế (giai đoạn 2011 – 2014). Ngoài những ưu điểm, TTCP đã chỉ ra nhiều thiếu sót trong công tác này, cụ thể:

Tại Bộ Y tế, nơi này được xác định chưa ban hành các quy chuẩn Việt Nam về trang thiết bị y tế (TTBYT), chưa sửa đổi bổ sung các quy định về danh mục TTBYT thiết yếu ở các tuyến, các quy chuẩn kỹ thuật và tiêu chuẩn thiết kế các công trình y tế cũng chưa được ban hành.

Trong khi đó vụ Trang thiết bị và Công trình y tế bị kết luận đã không tham mưu kịp thời cho Bộ trong việc ban hành các danh mục tiêu chuẩn TTBYT thiết yếu cho bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh, huyện, phòng khám đa khoa phù hợp với yêu cầu thực tế.

Việc thẩm định danh mục và dự toán TTBYT của các dự án đầu tư mua sắm từ nguồn ODA, trái phiếu chính phủ, vốn tài trợ, viện trợ còn có tình trạng trang thiết bị cấp về không được sử dụng, hoặc sử dụng không hiệu quả do khác chuyên môn, chức năng.

TTCP cũng xác định trong công tác quản lý nhà nước về công trình y tế thuộc thẩm quyền của Bộ, Vụ đã không kiểm tra, giám sát mà chỉ cử công chức tham gia các đoàn thanh tra.

Hàng loạt sai phạm về đấu thầu

Còn tại viện Trang thiết bị và Công trình y tế (Viện), TTCP xác định công tác quản lý các khoa, trung tâm của Viện còn hạn chế, chủ yếu Viện tự giao khoán cho các đơn vị tự tìm việc, tự thu chi và trích nộp tiền quản lý chung cho Viện theo tỷ lệ %.

Việc này dẫn đến có đơn vị trực thuộc không thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, thậm chí có việc trái quy định của nhà nước. Hoạt động sản xuất cũng bị đánh giá là ít, chất lượng hạn chế, không được áp dụng nhiều vào thực tiễn.

TTCP cũng cho rằng Viện không có chức năng nhiệm vụ nhưng lại tổ chức kiểm tra chất lượng hành hóa nhập khẩu, thủ tục kiểm tra cũng không đúng quy định nên mặc dù kiểm tra nhiều nhưng chỉ phát hiện 2 thiết bị không đạt.

Viện còn cấp 1.398 giấy thông báo lô hàng được miễn kiểm tra chất lượng dẫn tới một số lớn TTBYT không được kiểm tra nhưng vẫn lưu thông trên thị trường.

Về tư vấn đấu thầu, Viện không xây dựng tiêu chí đánh giá theo phương pháp chấm điểm mà xây dựng theo phương pháp “đạt” hoặc “không đạt”. Tổ chuyên gia đấu thầu thuộc viện cũng không phát hiện hồ sơ dự thầu không đáp ứng tính hợp lệ và đầy đủ, đã kiến nghị cho doanh nghiệp trúng thầu và vi phạm Luật Đấu thầu.

Ngoài ra Viện không có chức năng thẩm định kết quả đấu thầu nhưng vẫn tiến hành thẩm định, quá trình thẩm định không phát hiện sai phạm nên dẫn đến việc lựa chọn các nhà thầu thiếu chính xác.

Về tư vấn đấu thầu, Viện thực hiện tư vấn lập hồ sơ mời thầu, phân tích đánh giá hồ sơ dự thầu không căn cứ vào các yếu tố của hồ sơ mời thầu nên đã làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu, có dấu hiệu không trung thực về các thông tin, làm sai lệch kết quả.

TTCP cũng xác định Viện không có chức năng tư vấn thiết kế công trình nhưng lại ký hợp đồng thực hiện tư vấn thiết kế, quá trình thiết kế không đưa vật liệu gạch không nung như quy định, xác định vị trí công trình chưa sát thực tế dân đến khi triển khai phải điều chỉnh lại thiết kế (dự án mở rộng, nâng cấp bệnh viện Phong – Da liễu trung ương).

Trong công tác quản lý tài chính, Viện chưa thực hiện đúng các quy định của nhà nước, vi phạm chế độ kế toán. Viện trưởng các đơn vị trực thuộc không mở sổ theo dõi thu chi mà chỉ ghi bằng sổ tay, số liệu báo cáo thu chi cũng không chính xác.

Viện còn bị quy kết đã thu vượt quy định 5,2 tỷ đồng từ việc kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu giai đoạn 2011 – 2014.

Trước những vấn đề nói trên TTCP đã đề nghị bộ Y tế chấn chỉnh ngay hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn, kiểm tra đánh giá chất lượng TTBYT của Viện. Lãnh đạo viện cũng phải tổ chức kiểm điểm hoặc kiến nghị xử lý trách nhiệm cá nhân, tập thể đã có sai phạm nói trên.

Ngoài ra Bộ cần chỉ đạo Thanh tra bộ tiến hành làm rõ các sai phạm trong công tác quản lý tài chính của nơi này trong giai đoạn 2011 – 2014.

Tại sở Y tế TP.HCM: Kết quả kiểm tra, xác minh công tác đấu thầu thiết bị y tế năm 2014 của Trung tâm mua sắm hàng hóa và tài sản công của ngành y tế cho thấy 4 gói thầu mua sắm TTBYT năm 2014 không lựa chọn được nhà thầu là do việc lập hồ sơ mời thầu không đúng quy định, 4 thành viên tổ chuyên gia đấu thầu năng lực hạn chế, không có chuyên môn về TTBYT

Tại sở Y tế Hà Nội: Hồ sơ dự thầu của một số nhà thầu có bảo lãnh dự thầu nhưng không có giấy ủy quyền, giấy phép bán hàng không hợp lệ, tuy nhiên tổ chuyên gia đấu thầu không loại bỏ mà kiến nghị cho trúng thầu.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet