Shannon Lonergan, 21 tuổi, sống ở County Kerry, Ireland, phát hiện một người lạ từ Thụy Điển trông giống mình như đúc trên trang mạng Twin Strangers.

Shannon liên lạc với Sara Nordstrom, 17 tuổi, và họ gặp nhau tại Dublin. Họ giống nhau đến nỗi cha Shannon thậm chí còn nhầm lẫn giữa hai người.


Theo CAĐN online