Phát hiện nhiều sai lỗi vệ sinh tại các cơ sở nước mắm

Diệu Thùy

Đa số các cơ sở được thanh tra sản xuất theo phương pháp truyền thống (ủ chượp) có tính chất nhỏ lẻ, còn nhiều sai lỗi về điều kiện vệ sinh nhà xưởng, nhiều bụi bẩn, ẩm mốc...

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) vừa có văn bản gửi Giám đốc Sở NN&PTNT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc quản lý sản xuất, kinh doanh nước mắm.

Bộ NN&PTNT cho biết, trong tháng 3/2017, Chánh Thanh tra Bộ đã lập Đoàn thanh tra đột xuất đối với một số cơ sở sản xuất, pha chế, kinh doanh nước mắm tại một số tỉnh: Long An, Bà Rịa- Vũng Tàu, Bình Dương, TP. Hồ Chí Minh.

Kết quả lấy mẫu phân tích một số chỉ tiêu về an toàn thực phẩm (ATTP) như: Kim loại nặng, thuốc trừ sâu, vi sinh vật gây bệnh cho thấy đáp ứng các quy định hiện hành đối với cơ sở sản xuất nước mắm truyền thống và công nghiệp.

Tuy nhiên, qua thanh tra phát hiện một số vấn đề như: Về điều kiện bảo đảm ATTP, đa số các cơ sở được thanh tra sản xuất theo phương pháp truyền thống (ủ chượp) có tính chất nhỏ lẻ. Do vậy, tại thời điểm thanh tra, các cơ sở còn nhiều sai lỗi về điều kiện vệ sinh nhà xưởng (khu vực sản xuất còn nhiều bụi bẩn, ẩm mốc), một số cơ sở chưa tuân thủ yêu cầu về thực hành sản xuất và thao tác vệ sinh (tiến hành san chiết nước mắm trực tiếp trên nền nhà xưởng, không có biện pháp ngăn chặn hiệu quả sự xâm nhập của động vật gây hại, bảo hộ lao động không đảm bảo vệ sinh…).

Về nhãn, bao bì sản phẩm: thiếu thông tin về địa chỉ sản xuất, thời hạn sử dụng, chỉ tiêu chất lượng phải công bố trên nhãn…

Về chất lượng sản phẩm, hàm lượng đạm tổng số trong nước mắm ở một số cơ sở không đạt so với hàm lượng công bố trên nhãn sản phẩm.

Trước tình trạng trên, để làm tốt công tác quản lý nhà nước, đồng thời chấn chỉnh những tồn tại trong hoạt động sản xuất, kinh doanh nước mắm, Bộ NN&PTNT đề nghị Sở NN&PTNT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, rà soát, thống kê và kiểm tra đối với các tổ chức, cá nhân có hoạt động sản xuất kinh doanh nước mắm trên địa bàn.

Tăng cường thanh tra, kiểm tra đột xuất các cơ sở sản xuất kinh doanh nước mắm để chấn chỉnh đối với các cơ sở có dấu hiệu vi phạm; lấy mẫu kiểm tra chất lượng đối với chỉ tiêu: Đạm tổng số, vi sinh vật, kim loại nặng và phụ gia theo quy định hiện hành.

Đồng thời đề xuất, kiến nghị Bộ những bất cập trong quản lý, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật để công tác quản lý sản xuất, kinh doanh nước mắm được tốt hơn, đảm bảo chất lượng và an toàn vệ sinh thực phẩm, bảo vệ người tiêu dùng trong nước và phục vụ xuất khẩu.

Kết quả triển khai thực hiện phải gửi trước ngày 25 của tháng cuối mỗi quý gửi về Bộ để tổng hợp báo cáo Bộ trưởng.

 

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet