Phát hiện voọc chà vá chân đen ở núi Chứa Chan, Đồng Nai

Theo baodongnai

Ông Lê Việt Dũng, Chi cục phó Chi cục Kiểm lâm Đồng Nai, cho biết ngành kiểm lâm vừa phát hiện khoảng 20 cá thể voọc chà vá chân đen chia thành 2 đàn và sinh sống với nhau như một quần thể ở độ cao trên 300m ở núi Chứa Chan (xã Suối Cát, Xuân Lộc)
Voọc chà vá chân đen phát hiện ở núi Chứa Chan

Ngoài ra, ở độ cao khoảng 600m trên núi Chứa Chan còn có 1 đàn voọc khác khoảng 20 con cũng đang sinh sống. Tuy nhiên, số lượng vọọc trong thực tế có thể nhiều hơn. Cả 3 đàn voọc đều có những cá thể đang mang bầu, một số con còn rất nhỏ. Đây là những cá thể voọc chà vá chân đen - một trong những loại động vật nguy cấp quý hiếm nhóm 1B, cần được đặc biệt ưu tiên bảo vệ.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet