Phát huy đài truyền thanh cơ sở trong tuyên truyền ATGT ở Quảng Ninh

H.A.H

UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu các đơn vị trên địa bàn phát huy hiệu quả hệ thống đài truyền thanh tại các xã, phường, thị trấn để đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông đến tận cơ sở, nhất là với đối tượng thanh thiếu niên.

Vừa qua cuối tháng 11/2016, UBND tỉnh Quảng Ninh ban hành Công văn số 7832/UBND-GT1 để đề nghị các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thực hiện các biện pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông cuối năm 2016 và chuẩn bị kế hoạch cho dịp Tết đầu năm 2017. Tinh thần của Công văn 7832 bám sát theo Công điện số 23/CĐ-UBATGTQG của Ủy ban an toàn giao thông quốc gia ban hành cuối tháng 10.

Trong rất nhiều các nhiệm vụ, Sở TT&TT tỉnh Quảng Ninh được giao phối hợp với Ban An toàn giao thông tỉnh và các sở, ngành liên quan xây dựng và triển khai kế hoạch tuyên truyền về văn hóa giao thông và bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2017, đồng thời chỉ đạo Phòng Văn hóa Thông tin các huyện, thị xã, thành phố xây dựng và triển khai kế hoạch phối hợp phù hợp với điều kiện của địa phương.

Bên cạnh đó, các tổ chức chính trị - xã hội và đoàn thể, các cơ quan thông tin đại chúng của tỉnh Quảng Ninh và UBND các huyện, thị xã, thành phố được giao nhiêm vụ đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông đến tận cơ sở, phường, xã, thị trấn, tổ dân phố, tập trung vào các đối tượng có nguy cơ gây tai nạn giao thông cao như lái xe khách, thanh thiếu niên trên địa bàn nông thôn.

Ngoài ra, cần phát huy hiệu quả hệ thống đài truyền thanh tại các xã, phường, thị trấn, phát huy vai trò của các tổ chức chính trị xã hội để đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động "Toàn dân tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông".

UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu các đơn vị trên địa bàn phát huy hiệu quả hệ thống đài truyền thanh tại các xã, phường, thị trấn để đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông đến tận cơ sở, nhất là với đối tượng thanh thiếu niên (Ảnh minh họa, nguồn Internet).

Về phần mình, Ban An toàn giao thông các huyện, thị xã, thành phố cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông, biện pháp phòng tránh tai nạn giao thông bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú trên hệ thống thông tin cơ sở xã, phường, tập trung tuyên truyền cho đối tượng thanh, thiếu niên.

Thực chất việc thực hiện đúng tinh thần của những chỉ đạo trên cũng là việc làm thể hiện sự không xem nhẹ nguy cơ gây mất an toàn giao thông trong dịp Tết sắp tới ở các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, nhất là đối với các đối tượng thanh thiếu niên.

Đây cũng có thể khẳng định là một phần trong chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở nhằm xây dựng và củng cố hệ thống thông tin truyền thông cơ sở nhằm đảm bảo thông tin về các chính sách của Đảng và Nhà nước, thông tin phát triển kinh tế, chính trị, văn hóa - xã hội, khoa học - kỹ thuật được đưa đến phục vụ người dân miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của người dân.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet