Phát huy phong trào “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”

Phương Anh Linh

Ngày 18/11, Hội Nông dân TP. HCM đã tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2012 – 2016”.

Ông Trần Trường Sơn - Phó Chủ tịch Hội Nông dân TP.HCM cho biết, qua 5 năm thực hiện, phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2012 – 2016” đã đạt được những kết quả tích cực.

Cụ thể, phong trào đã tập huấn, chuyển giao khoa học – kỹ thuật công nghệ cho hơn 184.000 lượt hội viên, hỗ trợ dạy nghề cho trên 53.000 lượt lao động, thành lập mới và củng cố 251 tổ hợp tác, 71 hợp tác xã nông nghiệp và dịch vụ nông nghiệp.

Hội nghị còn tổ chức không gian riêng trưng bày các sản phẩm nông nghiệp. 

Kết quả ghi nhận, tỷ lệ lao động có việc làm tăng lên đáng kể, từ 84,7% năm 2011 lên đến 94,5% vào năm 2016. Ngoài việc thực hiện công tác thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, phong trào cũng đã vận động giúp đỡ gần 10.000 lượt hộ viên, nông dân có hoàn cảnh khó khăn vươn lên thoát nghèo, nâng chuẩn thu nhập.

Qua đó, góp phần đưa chương trình giảm nghèo của TP.HCM hoàn thành trước thời hạn 1 năm. Trong giai đoạn 2017 – 2021, phong trào tiếp tục phấn đấu hoàn thành mục tiêu như 75% hộ nông dân ở tất cả các quận, huyện trên địa bàn thành phố đăng ký tham gia hàng năm, trong đó 60% đạt tiêu chuẩn “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi”. Đồng thời gắn liền phong trào với chương trình xây dựng nông thôn mới, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng nông nghiệp đô thị.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet