Phát triển mô hình đặc khu kinh tế ở Việt Nam

Nguyễn Duyên

Phú Quốc đang được xây dựng để phát triển thành đặc khu kinh tế đầu tiên của nước ta.

Xây dựng các mô hình phát triển kinh tế mới từ việc học hỏi kinh nghiệm quốc tế là một trong những giải pháp trong chiến lược phát triển kinh tế giai đoạn 2015- 2020 mà các văn kiện của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12 đã xác định và Phú Quốc được chọn là nơi để thí điểm xây dựng đặc khu kinh tế của cả nước. 

Huyện đảo Phú Quốc thuộc tỉnh Kiên Giang, nằm trong vùng biển Tây Nam của Tổ quốc. Phú Quốc có diện tích tự nhiên 593 km2, bao gồm 27 hòn đảo lớn nhỏ. Trong đó, đảo Phú Quốc là đảo lớn nhất có diện tích tự nhiên 567 km2. Đến cuối 2014, Phú Quốc đã thu hút 200 dự án đầu tư với tổng diện tích 8.768 ha. Đề án lập đặc khu kinh tế Phú Quốc được UBND tỉnh Kiên Giang đề xuất lên Chính phủ từ cuối năm 2012 với mong muốn phát triển đảo Phú Quốc thành đặc khu hành chính - kinh tế trực thuộc Trung ương.

Mục tiêu tổng quát trong 5 năm tới (2015-2020) được Đảng bộ tỉnh Kiên Giang xác định đó là: Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiên đấu của Đảng bộ, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển kinh tế biển và du lịch; xây dựng kết cấu hạ tầng KT-XH từng bước đồng bộ. Phát huy sức mạnh toàn dân, huy động mọi nguồn lực khai thác tốt tiềm năng thế mạnh. Phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội gắn với bảo vệ môi trường, nâng cao đời sống nhân dân. Tăng cường QP-AN, đảm bảo giữ vững ổn định chính trị - xã hội, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới, biển đảo.

Đảng bộ tỉnh Kiên Giang cũng đã xác định các chỉ tiêu chủ yếu đó là: Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 8,5%/năm trở lên. Đến năm 2020, cơ cấu kinh tế: Nông - lâm - thủy sản chiếm 36,3%, công nghiệp - xây dựng 23,4%, dịch vụ 40,3%; thu nhập bình quân đầu người 3.000 USD trở lên; sản lượng lương thực đạt 5 triệu tấn trở lên; sản lượng khai thác và nuôi trồng thủy sản 755.505 tấn; giá trị sản xuất công nghiệp tăng bình quân 12%/năm; kim ngạch xuất khẩu 1 tỷ USD; tổng mức bán lẻ hàng hóa và kinh doanh dịch vụ tăng bình quân 15%/năm; 80% đường liên ấp được nhựa hóa hoặc bêtông hóa; 99% hộ sử dụng điện; 50% số xã và thêm 2 huyện đạt tiêu chí NTM. Thu ngân sách gấp 2 lần trở lên so với năm 2015. Huy động vốn đầu tư toàn xã hội giai đoạn 2016-2020 khoảng 255.000 tỷ đồng.

Một góc huyện đảo Phú Quốc
Huy động học sinh từ 6 - 14 tuổi đến trường đạt trên 96%/năm; hoàn thành phổ cập mầm non cho trẻ 5 tuổi vào năm 2016. Giải quyết việc làm từ 35.000 - 40.000 lao động/năm. Đến năm 2020, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 67%; tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân từ 1 - 1,5%/năm; tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế trên 80%; tỷ lệ hộ sử dụng nước sạch và hợp vệ sinh đạt 90%. Tỷ lệ che phủ rừng nâng lên 12%. Các khu, cụm công nghiệp, khu đô thị mới có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn; xử lý chất thải nguy hại đạt 75%, chất thải y tế đạt 95 - 100%.

Hàng năm, đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ trên 85%; kết nạp từ 3.000 đảng viên trở lên. Năm 2020, số lượng đoàn viên, hội viên các đoàn thể chính trị - xã hội so với đối tượng đạt 63% trở lên; nâng cao chất lượng hoạt động chi đoàn, chi hội từ khá trở lên đạt 85%.

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Kiên Giang xác định 3 khâu đột phá là: (1) Tập trung nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và cải cách hành chính đáp ứng yêu cầu phát triển. (2) Tranh thủ mọi nguồn lực, tập trung đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông… đồng bộ. (3) Xây dựng, phát triển huyện đảo Phú Quốc theo mô hình Đặc khu kinh tế để trở thành động lực phát triển của tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã yêu cầu các cấp ủy xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai, quán triệt Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2015-2020 và của cấp mình đến toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên. Đồng thời, xây dựng chương trình làm việc toàn khóa của Ban Chấp hành gắn với chương trình hành động cụ thể hóa thực hiện Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nhằm tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong toàn Đảng bộ. Xây dựng và ban hành quy chế làm làm của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Thường trực cấp ủy khóa mới; quy chế làm việc của ủy ban kiểm tra các cấp; phân công nhiệm vụ cho từng cấp ủy viên, ủy viên ban thường vụ khóa mới. Lãnh đạo tốt việc bố trí, phân công, sắp xếp cán bộ sau đại hội phù hợp với cơ cấu cấp ủy khóa mới và thực hiện tốt chính sách đối với cán bộ, cấp ủy viên khóa trước không tái cử. Tăng cường công tác tư tưởng, ổn định tổ chức nhằm đảm bảo hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2015, đề ra kế hoạch thực hiện năm 2016, đồng thời đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Huyện đảo Phú Quốc thuộc tỉnh Kiên Giang, nằm trong vùng biển Tây Nam của Tổ quốc. Phú Quốc có diện tích tự nhiên 593 km2, bao gồm 27 hòn đảo lớn nhỏ. Trong đó, đảo Phú Quốc là đảo lớn nhất có diện tích tự nhiên 567 km2.

Đến cuối 2014, Phú Quốc đã thu hút 200 dự án đầu tư với tổng diện tích 8.768 ha.

Đề án lập đặc khu kinh tế Phú Quốc được UBND tỉnh Kiên Giang đề xuất lên Chính phủ từ cuối năm 2012 với mong muốn phát triển đảo Phú Quốc thành đặc khu hành chính - kinh tế trực thuộc Trung ương.

 

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet