Phê duyệt dự án nâng cao năng lực, nhận thức cho trẻ em gái, phụ nữ khuyết tật

UBND TP Hà Nội vừa ban hành quyết định phê duyệt nội dung văn kiện dự án “Nâng cao nhận thức và hành động về hòa nhập thông qua phương pháp tham gia cho trẻ em gái và phụ nữ khuyết tật tại Việt Nam”

 

Dự án do Đại học Carleton của Canada tài trợ cho Hội Người khuyết tật quận Bắc Từ Liêm (TP Hà Nội).

 

Dự án nhằm góp phần nâng cao năng lực và nhận thức cho trẻ em gái và phụ nữ khuyết tật để họ chủ động hòa nhập vào xã hội; Nâng cao nhận thức cho trẻ em gái và phụ nữ khuyết tật về quyền của người khuyết tật, đặc biệt là quyền được tiếp cận giáo dục; Đồng thời tạo cơ hội chia sẻ, tư vấn đồng cảnh giữa trẻ em gái và phụ nữ khuyết tật; Nâng cao nhận thức cộng đồng, thúc đẩy hòa nhập cho trẻ em gái và phụ nữ khuyết tật nói riêng và người khuyết tật nói chung.

Dự án được thực hiện trong thời gian 30 tháng, kể từ khi dự án được phê duyệt. Ngân sách dự án: 14.277 USD tương đương với 323.590.000 đồng.

UBND Thành phố giao UBND quận Bắc Từ Liêm chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật và UBND Thành phố về việc xin tiếp nhận dự án. Đồng thời báo cáo UBND Thành phố về tiếp nhận dự án theo quy định, các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

UBND Thành phố yêu cầu Hội Người khuyết tật quận Bắc Từ Liêm thực hiện dự án đảm bảo hiệu quả, đúng đối tượng, không mang tính thương mại, đúng chức năng, nhiệm vụ được giao, tuân thủ các quy định pháp luật và Thành phố về quản lý viện trợ phi Chính phủ nước ngoài và các quy định liên quan.

 

 

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet