Phê duyệt Hiệp định vận tải biển với Myanmar

N.K

Chính phủ vừa phê duyệt Hiệp định vận tải biển giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa (CHXHCN) Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Liên bang Myanmar được ký ngày 5/11/2015.
Ảnh minh họa

 

Chính phủ giao Bộ Ngoại giao làm thủ tục đối ngoại về việc phê duyệt, lưu chuyển điều ước quốc tế và thông báo hiệu lực của Hiệp định theo quy định của pháp luật.

* Chính phủ cũng đồng ý phê duyệt Thỏa thuận giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam với Chính phủ Australia về Chương trình lao động kết hợp kỳ nghỉ.

Bộ Ngoại giao chủ trì, phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tiến hành các thủ tục đối ngoại cần thiết liên quan theo quy định.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet