Phiên họp trù bị Đại hội Đảng 12: Thông qua quy chế bầu cử

Lê Hiền - Trần Huệ

Tại phiên họp trù bị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng Cộng sản Việt Nam (viết gọn là Đại hội Đảng 12), Đại hội đã tiến hành Bầu đoàn chủ tịch, Đoàn thư ký, Ban thẩm tra tư cách đại biểu; Thông qua chương trình làm việc của Đại hội...

Sáng 20/1, Đại hội Đảng 12 đã tiến hành phiên họp trù bị để chuẩn bị cho phiên khai mạc chính thức bắt đầu lúc 8h00 sáng mai 21/1.

Sáng 20/1/2016, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia ở Thủ đô Hà Nội, các đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 Đảng Cộng sản Việt Nam họp phiên trù bị. (Trong ảnh: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đến dự Đại hội. Ảnh: TTXVN)

Tại phiên trù bị, Đại hội đã tuyên bố lý do, thông qua chương trình phiên họp trù bị, tiến hành Bầu đoàn chủ tịch, Đoàn thư ký, Ban thẩm tra tư cách đại biểu; Thông qua chương trình làm việc của đại hội; Thông qua quy chế bầu cử của đại hội; Thông qua báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu.

10h30', kết thúc buổi làm việc buổi sáng của phiên trù bị. Chiều nay 20/1, các đoàn đại biểu nghiên cứu tài liệu, văn kiện báo cáo của Đại hội tại đoàn.

Ban Thẩm tra tư cách đại biểu đã làm việc và cho biết 1.510 đại biểu đã đủ tư cách tham dự Đại hội Đảng 12.

- Quy chế bầu cử đã được thông qua hoàn toàn tốt đẹp.

- Sáng 21/1, Đại hội 12 sẽ chính thức khai mạc lúc 8h00. 

Đại hội Đảng lần này sẽ thảo luận, thông qua các văn kiện quan trọng:

- Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương khóa 11.

- Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội 5 năm 2011-2015 và phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội 5 năm 2016-2020.

- Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương khóa 11.

- Báo cáo việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa 11 về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Đại hội cũng sẽ bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa 12, cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng giữa hai kỳ Đại hội.

Tham dự Đại hội Đảng 12 có 1.510 đại biểu, đại diện cho hơn 4,5 triệu đảng viên. Trong đó đại  biểu đương nhiên là 197 đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng chính thức và dự khuyết khóa 11, chiếm tỉ lệ 13,05%; đại biểu được bầu tại các Đại hội Đảng bộ trực thuộc Trung ương là 1.300, chiếm tỉ lệ 86,09%; đại biểu chỉ định là 13, chiếm tỉ lệ 0,86%. Đại biểu có trình độ đại học trở lên là 99,9%.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet