Phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ X

Hoàng Anh (Báo Biên Phòng)

Ngày 21-9,tại Hà Nội, Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020, bước vào phiên họp trù bị với sự tham dự của hơn 400 đại biểu.
Ngày làm việc thứ nhất của Đại hội diễn ra tại Hội trường Bộ Quốc phòng. Đến dự và chỉ đạo có các đồng chí: Đại tướng Phùng Quang Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Ngô Xuân Lịch, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam; Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Nguyễn Thành Cung, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cùng các đồng chí trong Quân ủy Trung ương.
Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ hướng dẫn Đại hội thảo luận tham gia ý kiến vào dự thảo các văn kiện của Ban Chấp hành Trung ương Đảng

Trong phiên làm việc buổi sáng, Đại hội đã quán triệt đến các đại biểu mục đích, yêu cầu Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ X.  Chấp hành Chỉ thị số 36-CT/TW (ngày 30-5-2014) của Bộ Chính trị “Về Đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, các hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương về việc tổ chức đại hội đảng các cấp; Quân ủy Trung ương đã lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng cấp dưới, nhất là 58/58 Đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Quân đội tiến hành đại hội bảo đảm chất lượng, đúng kế hoạch, đồng thời làm tốt công tác chuẩn bị mọi mặt cho Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ X. Ngày 12-8, Thường vụ Quân ủy Trung ương đã báo cáo Bộ Chính trị về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ X. Bộ Chính trị đã biểu dương và đánh giá cao kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị trong nhiệm kỳ qua, cũng như tổ chức đại hội đảng các cấp và công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ X. Bộ Chính trị đã đồng ý với đề nghị của Quân ủy Trung ương về tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ X (nhiệm kỳ 2015-2020) được tiến hành trong 4 ngày, từ ngày 21 đến 24-9-2015 tại Thủ đô Hà Nội.

Các đại biểu dự đại hội

 Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ X lần này là dấu mốc quan trọng, khẳng định bản lĩnh chính trị, truyền thống tốt đẹp của Quân đội ta sau hơn 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành dưới lá cờ vẻ vang của Đảng; thể hiện quyết tâm xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”, là lực lượng chiến đấu trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và Nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ X là tiền đề rất quan trọng góp phần vào thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Cũng trong ngày làm việc thứ nhất, Đại hội thông qua Quy chế Đại hội; Chương trình làm việc; Bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu; nghe Báo cáo tổng hợp ý kiến của đại hội cấp trực thuộc Quân ủy Trung ương tham gia vào dự thảo các văn kiện của Trung ương trình Đại hội XII của Đảng, hướng dẫn thảo luận vào các văn kiện Trung ương; nghe toàn văn Báo cáo Chính trị của Quân ủy Trung ương trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ X.

Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ X sẽ được khai mạc vào 22/9 với sự tham dự của 450 đại biểu đại diện cho hàng chục vạn đảng viên trong toàn Đảng bộ Quân đội. 

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet