Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử

N. Huyền

Quận Ba Đình (Hà Nội) là đơn vị bầu cử số 1 của cả nước, nơi có các cơ quan Trung ương và đồng chí Tổng Bí thư tái ứng cử tại đây, vì thế quận Ba Đình cần tiếp tục chỉ đạo triển khai toàn diện công tác bầu cử đảm bảo cuộc bầu cử thành công.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại phường Quán Thánh, quận Ba Đình, Hà Nội
Đây là chỉ đạo của Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng tại buổi kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại phường Quán Thánh, quận Ba Đình vào chiều 28/4.

Tính đến nay, Đảng ủy phường Quán Thánh đã thành lập Ban chỉ đạo, ban hành các kế hoạch về thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Cùng với đó, Uỷ ban bầu cử phường đã thành lập 3 tiểu ban: Tiểu ban thông tin tuyên truyền; tiểu ban giải quyết khiếu nại tố cáo và tiểu ban đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội. Đến nay, Uỷ ban bầu cử phường Quán Thánh đã có kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể chuẩn bị các điều kiện cần thiết nhằm tổ chức tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp. Phường đã chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền với tình thức đa dạng, phong phú nhằm phổ biến tới cán bộ và đảng viên cùng nhân dân trên địa bàn về ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc bầu cử,…

Sau hội nghị hiệp thương lần thứ ba, MTTQ phường đã chốt danh sách giới thiệu 42 ứng cử viên để bầu 25 đại biểu HĐND phường tại 08 khu vực bầu cử. UBND phường đã có quyết định về việc công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND phường khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 theo đơn vị bầu cử. Theo đó, tỷ lệ tái cử đạt 28,5%, tỷ lệ nữ ứng cử đạt 52,3%, tỷ lệ ứng cử viên dưới 35 tuổi đạt 14,2%, tỷ lệ ngoài Đảng đạt 26,1%. Phường cũng đã thành lập 13 khu vực bỏ phiếu (trong đó, 08 khu vực bỏ phiếu thuộc địa bàn dân cư; 05 khu vực bỏ phiếu của lực lượng vũ trang).

Đến nay, phường Quán Thánh đã hoàn tất công tác lập và niêm yết danh sách, số lượng cử tri tham gia bầu 04 cấp gồm 5.908 cử tri; số cử tri tham gia bầu 3 cấp gồm 4.787 cử tri. Việc niêm yết danh sách cử tri tại 04 điểm và 05 khu vực bỏ phiếu của lực lượng vũ trang niêm yết danh sách cử tri tại trụ sở đơn vị.

Sau khi nghe báo cáo và trực tiếp đi kiểm tra, phó Bí thư Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng nhấn mạnh Ba Đình là đơn vị bầu cử số 1 của cả nước, nơi có các cơ quan Trung ương và đồng chí Tổng Bí thư tái ứng cử tại đây, vì thế đề nghị quận Ba Đình tiếp tục chỉ đạo triển khai toàn diện công tác bầu cử, tập trung cao độ với quyết tâm chính trị cao, tạo sự đồng thuận trong nhân dân để đảm bảo cuộc bầu cử thành công tốt đẹp.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy lưu ý phường Quán Thánh nói riêng và quận Ba Đình nói chung thường xuyên rà soát danh sách cử tri, đảm bảo quyền bầu cử của cử tri theo luật, sắp xếp khoa học lịch tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri với ứng cử viên 4 cấp, đảm bảo công khai minh bạch, công bằng đối với ứng cử viên và tránh tình trạng cử tri chuyên nghiệp. Bên cạnh đó, quận cũng cần đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng.

Quận cũng cần tăng cường công tác kiểm tra, làm tốt công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, vệ sinh môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp, phòng chống cháy nổ. Đồng thời, coi trọng việc tập huấn công tác kiểm phiếu cho các tổ  bầu cử, trang trí khu vực bỏ phiếu, đảm bảo an toàn tuyệt đối trước, trong và sau ngày bầu cử để cuộc bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân, quận Ba Đình cần tổ chức tốt cho cử tri học tập luật bầu cử, quán triệt sâu sắc nguyên tắc phổ thông, bình đẳng, trực tiếp, bỏ phiếu kín.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet